Korjaus RYL -ehdotuksesta on lausunnolla uusia osia

Rakennustietosäätiön Korjaus RYL -julkaisuun on nyt lausunnolla uusia osia. Niissä esitetään laatuvaatimuksia tutkimuksille ja selvityksille, jotka on tehtävä ennen varsinaista rakentamisvaihetta.

Korjausrakentamisen volyymi on jo ohittanut uudisrakentamisen volyymin Suomessa. Yhä useampi rakennus tulee vaiheeseen, jossa on tarpeen tehdä teknisiä korjauksia, jotka lisäävät rakennuksen elinikää ja parantavat rakennuksen toimivuutta ja sopivuutta tarkoitukseensa.

Usein näissä korjauksissa myös parannetaan rakennuksen teknisiä ominaisuuksia, kuten sisäolosuhteita, vastaamaan päivän vaatimuksia. Siksi on tärkeää, että korjaustoimet tehdään taiten ja kunnolla. Korjaustöitä varten on tunnettava rakennukseen ominaisuudet sekä korjaamiseen käytettävät keinot ja materiaalit.

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa seuraavista Korjaus RYL-julkaisun Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -kokonaisuuden luvuista perjantaihin 29.1.2016 mennessä: Materiaalin kosteuspitoisuuden määritys kuivatus-punnitusmenetelmällä, Laastin koostumuksen määrittely, Puun kosteuspitoisuuden määritys piikkimittarilla, Puun lahoisuuden tutkiminen materiaalinäytteestä sekä Rakennuksen paine-eromittaus. Aineisto tulee osaksi Korjaus RYLiä.

Lausunnolla olevissa luvuissa esitetään laatuvaatimukset tutkimuksille ja selvityksille, jotka on tarpeen tehdä korjausrakentamishankkeessa ennen rakentamisvaihetta. Kukin luku koskee yksittäistä tutkimusta tai selvitystä. Luvut eivät ole työ-ohjeita, eivätkä ne ota kantaa selvitysten ja tutkimusten tulosten oikeellisuuteen.

Lausuntopyyntö liitteineen, jakeluluettelo, lausunnolla oleva aineisto ja vastauslomakkeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa

www.rakennustieto.fi/