Kosteus- ja homeasiat esillä eduskunnassa syksyllä

Hallituksen kertomus viime vuodelta on valmistunut, siinä valtioneuvosto kertoo eduskunnalle muun muassa Kosteus- ja hometalkoiden avulla saavutetuihin tuloksista ja toimenpide-ehdotuksista.   Loppukesästä aihe tulee eduskunnan tarkastusvaliokunnan ja koko eduskunnankin käsittelyyn.  Eduskunnan kirjelmän EK 5/2013 perusteella on myös myönnetty määräraha 1,2 miljoonaa euroa ympäristöministeriön koordinoitavaksi.

Helmikuussa perustettiin seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii YM:n kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Seurantaryhmän tehtävänä on edistää ja seurata toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa sekä varmistaa tiedonvaihto eri ministeriöiden välillä.  YM on koonnut eri ministeriöiden hanke-ehdotukset, ja on päätetty käynnistää 14 toimenpidettä. Hankkeisiin kuuluvat muun muassa Oulun kaupungin tekemä rakentamisen kosteusohjausmalli sekä MRL:n mukaisten ja asetuksilla annettujen pätevyysvaatimusten valmistelu, joka tulee voimaan 1.9.

STM:ssä on meneillään muun muassa lääketieteellinen selvitys, jonka tavoitteena on muun muassa diagnostiikan parantaminen. OKM arvioi hankkeessaan muun muassa valtion tukemien korjaushankkeiden onnistumisen edellytyksiä. Hankkeet ovat käynnistymässä ja päättyvät vuoden 2015 lopussa. Tarkempia tietoja niiden sisällöistä ja etenemisestä ollaan kokoamassa YM:n verkkosivuille. Hankekoordinaattoriksi ministeriöön on nimitetty ylitarkastaja Antti Mäkelä.

Lisätietoja

www.hometalkoot.fi.

antti.makela(at)ymparisto.fi