”Kunnat kuntoon” -yhteishanke

Toimintamallilla voidaan tunnistaa kuntien kiinteistöjen todellinen tila ja siihen liittyvä tekninen riski (korjausvelka), peilata sitä kunnan tulevaisuuden skenaarioihin ja tuottaa yksityiskohtainen toimenpideohjelma, jolla kunnan korjausvelkaa lähdetään pienentämään. Tämä ”Kunnat kuntoon” on yksi valtion KIRA-digi- hankkeen neljännellä hakukierroksella rahoituksen saaneista kokeilusta.

Rakennukset ovat kuntien suurin omaisuuserä, mutta myös kasvava menoerä.

Kuntien omistamien kiinteistöjen korjausvelka kasvaa esimerkiksi suurissa kaupungeissa miljoonilla euroilla vuodessa, koska tarvittava investointiraha ei riitä kattamaan rakennuskannan korjaamista. Korjausvelkaa oli kunnilla jo vuonna 2015 yhteensä yli viisi miljardia euroa.

Hankkeen tavoitteena on luoda monistettava toimintamalli, jota pystytään hyödyntämään eri kunnissa.

Toimintamalli lähtee liikkeelle kunnan kiinteistöistä saatavan tiedon rikastamisella ja data-analytiikalla. Kiinteistödataa rikastetaan erilaisilla avoimen tiedon lähteillä (sää, rakennusosat, kaavoitus, sosio-ekonomiset tekijät yms.), jonka jälkeen analytiikalla tarkastellaan kiinteistöjen teknistä tilaa, kiinteistön sijaintia, mahdollista markkina-arvoa, sen kehitystä ja teknisen markkina-arvon suhdetta kiinteistön tekniseen arvoon. Lisäksi pyritään löytämään sellaisia kunnan omistamia kiinteistöjä, joissa korjaustoimenpiteillä voidaan saavuttaa suurin säästöpotentiaali kiinteistön käyttökustannuksissa. Analyysin perusteella muodostetaan kuntakohtainen toimenpideohjelma, jonka myötä kunta voi pitkäjänteisesti ohjata korjaus- ja energiatehokkuuden parantamistoimia.

Hanke käynnistyy lokakuussa 2017 ja valmistuu keväällä 2018. Hankkeen toteuttajia ovat SkenarioLabs, Motiva Oy sekä Vahanen PRO Oy. Kokeilussa ovat mukana Porvoon ja Vantaan kaupungit.

Lisätietoja hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä sekä www.kiradigi.fi