Kuntien sisäilmatilannetta selvitetään kyselyllä

– Kysely on toimitettu kaikkien Manner-Suomen kuntien kirjaamoihin ja se on suunnattu kuntien toimitiloista vastaaville ja sisäilma-asioita hoitaville tahoille. Jos omaan yksikköösi ei ole kyselyä tullut, olethan yhteydessä kuntanne kirjaamoon tai meihin THL:ssä, sanoo erikoistutkija Anniina Salmela.

Kuntaliitto toteutti vastaavan kyselyn keväällä 2019 osana ”Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä” -hanketta. Tällöin kyselyyn vastasi 125 kuntaa Manner-Suomesta.

Kysely toistetaan nyt Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarvioinnin yhteydessä.

– Kyselyllä saadaan merkittävää tietoa kuntien sisäilmatilanteesta ja tarpeista liittyen muun muassa sisäilmaohjeistukseen ja -osaamiseen, mutta myös toimista, joihin Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa tulisi jatkossa suunnata. Jos sait kyselyn, vastaathan siihen, Salmela lisää.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma

Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä -hankkeen loppuraportti

Uutinen on julkaistu THL:n verkkosivuilla 23.5.2023.