Onko ymmärrys sisäilmaongelmista kehittynyt 20 vuodessa?

Ensimmäinen sisäilmaongelman asiantuntijakoulutus aloitettiin Kuopion yliopistossa vuonna 1997 useiden yhteistyökumppanien kanssa. Vuosien saatossa koulutus on kehittynyt rakennusterveysasiantuntija (RTA)- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukseksi, joiden osaamistavoitteet on määritelty asumisterveysasetuksessa. Järjestäjänä on nykyisin erillinen yliopiston yksikkö Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat aikanaan Kuopiossa RTA -koulutuksen saaneet konkarit, koulutuksen ohjausryhmään kuuluva neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola (sosiaali- ja terveysministeriö) ja tämän koulutuksen vastuullinen vetäjä Jukka-Pekka Kärki (Sisäilmatalo Kärki Oy).

Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua sisäilmaongelmien kokonaisuuden ymmärtämisen haasteista. Olemmeko päässeet 1990-luvun sisäilmaongelmista eteenpäin? Missä olemme onnistuneet ja millaisia ovat tulevaisuuden asumisterveyden ja sisäympäristön näkymät?  Miten alan koulutustarjonta on kehittynyt?

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento

Vesa Pekkola korosti avausesityksessään, että jo aiemmin oli rakennuksissa monenlaisia haitta-aineita, mutta niitä ei pidetty ongelmana. Rakenteet kun olivat yksinkertaisia ja olosuhdevaatimukset vaatimattomammat.

Muutama kymmenen vuotta sitten muuttui rakentamisen tapa ja vaatimustaso nousi. 1980-luvulla esille tulivat asbesti- ja formaldehydiongelmat sekä lämpötilan ja ilmanvaihdon laatuun alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Tehtiin jopa sisäilmamittauksiakin, kertoi Pekkola. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoivat tulla eteen homeongelmat niiden analysointi ja kemialliset VOC- mittaukset.

2000-luvulla siirryttiin selvittämään pikkuhiljaa sisäilma-asioiden rinnalla myös rakenteita. Konsultteja alkoi ilmaantua.  2010-luvulla kosteus- ja hometalkoot muutti toimintatapoja yhä enemmän rakennusten ylläpidon suuntaan. Alettiin yhä paremmin ymmärtää, että sisäilma-asioiden käsittely on yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa, totesi Pekkola.

Tänään vuonna 2017 on ymmärrystä hyvistä toimintatavoista, mutta ne eivät vielä ole yleisesti käytössä. Ratkaisemattomia kysymyksiä on myös paljon ja myös uusia ilmaantuu säännöllisesti. Asioista on tullut monimutkaisempia, painottaa Vesa Pekkola.

Asiantuntija vähentää omalla osaamisellaan ihmisten huolta ja auttaa ongelmassa eteenpäin. Mutta mikä on seuraava askel?  Onko se entistä laajempi ymmärrys siitä, että ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento myös sisäilma-asioissa, arvelee Pekkola.

Asiantuntijoiden koulutusta Kuopiossa 20 vuotta

Vuonna 1997 alkoi ensimmäinen sisäilmaongelmien-koulutus Kuopion yliopistossa. Sen pituus oli 30 ov, muistelee Pekkola. Vuonna 2004 tuli siihen mukaan vapaaehtoinen henkilösertifiointi.

2010 Kosteus- ja hometalkoisiin tuli vuonna 2010 mukaan pätevyyteen liittyvä kehityshanke, mikä johti vuonna 2013 rakennusterveysasiantuntija RTA koulutukseen, minkä laajuus oli 45 op. Tämän myötä vuonna 2015 saatiin lakisääteiset pätevyysvaatimukset asiantuntijoille RTA, SISA, KVKT tasoille.

Tällä hetkellä on jo 161 sertifioitua rakennusterveysasiantuntijaa hyväksytty rekisteriin ja koulutuksen järjestäjiä on muitakin eri puolella Suomea. Mm. ruotsinkielinen opetus alkaa syksyllä Novia ammattikorkeakoulussa, Rakennusterveysasiantuntijan tärkeänä tehtävänä on omalta osaltaan tukea sitä tavoitetta, että Suomen sisäilmaongelmat saadaan hallintaan, painottaa Vesa Pekkola.

Seminaarissa esiteltiin myös lukuisia koulutuksesta nyt valmistuvien RTA -asiantuntijoiden opinnäytetöitä, joissa on kehitetty sisäilmaongelmiin liittyviä toimintamalleja, paneuduttu kosteus- ja sisäilmateknisiin tutkimusmenetelmiin, uusimman sensoritekniikan ja digitalisaation kehitysnäkymiin sisäympäristön seurannassa sekä vuorovaikutustaitojen merkitykseen ongelmien selvittämisessä ja luottamuksen rakentamisessa. Seminaari päättyi konsultoivan työterveyspsykologin Maija Vattulaisen neuvoihin kärjistyneen sisäilmaongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sisäilmaosaamisen ja avoimen viestinnän rinnalla kun tarvitaan myös psykologista silmää ja sovittelutaitoja.

Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutusta Kuopiossa järjestävä oppilaitos.

Lisätietoja seminaarista sekä koulutuksesta