Lääkäriprofessorit keskittäisivät tutkimuksen ja hoidon voimavaroja

Lääkärilehden marraskuun numerossa on useita artikkeleita sisäilma-ongelmista ja niiden tutkimisesta ja ratkaisuista. Kiinnostavin lienee kuitenkin tätä aihetta käsittelevä lääkäriprofessoreiden Tari Haahtelan ja Kari Reijulan mielipidekirjoitus, jossa he pohtivat sisäilma-ongelman syitä ja ratkaisuja omiin kokemuksiinsa nojaten. Tari Haahtela on jo eläkkeellä HYKS:n Iho-ja Allergiasairaalan johtavan ylilääkärin toimesta ja Kari Reijula nykyisin päätoiminen lääketieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii osin myös Työterveyslaitoksella.

Kirjoittajat ottavat mielipidekirjoituksessaan voimakkaasti kantaa sisäilmaston ongelmia aiheuttaviin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin sekä lääketieteen tietämykseen asiasta. He ehdottavat myös sisäilmastoon liittyvän lääketieteellisen tutkimuksen keskittämistä tulosten parantamiseksi.

Lue artikkeli osoittessa: www.laakarilehti.fi