Labroc Oy 10 vuotta

Labroc Oy tarjoaa monipuolisen analyysi- ja palveluvalikoimansa myötä tietoa tutkimusten ja selvitysten tueksi – päämääränä saavuttaa turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö. Analyysipalvelut on jaettu neljään pääryhmään: Asbesti ja haitta-aineet, Sisäilma, Betoni ja Ympäristö. Lisäksi yritys tarjoaa kalibrointipalvelua useille eri teollisuuden aloille voiman mittaukseen. Labroc työllistää noin 50 henkilöä viidellä paikkakunnalla: Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa.

Labrocin tarinan alku

Tomi Tolppi.

Toukokuun alussa tuli kuluneeksi 10 vuotta Labroc Oy:n perustamisesta. Labrocin perustajajäsen Tomi Tolppi muistelee, miten hankalaa oli keksiä nimi uudelle yritykselle. Jossakin vaiheessa ”Labroc” tuli sanotuksi ääneen, ja nimi oli löytynyt.

– Vaikka nimen keksiminen oli vaikeaa, meillä neljällä perustajajäsenellä – Ari Rädyllä, Jussi Myllykankaalla ja Vesa Kontiolla – oli selvä idea tulevasta. Tavoitteena oli luoda yritys, joka olisi meille ja meidän työntekijöillemme paras mahdollinen työpaikka. Alussa lähdimme liikkeelle asbesti- ja haitta-aineanalyyseilla sekä betonitutkimuksella, mutta valikoimaa on laajennettu jatkuvasti ajatuksenamme tarjota palveluja asiakkaillemme yhden luukun periaatteella.

Tolppi toteaa, että avainasemassa Labrocin menetykseen ovat olleet osaava henkilökunta sekä sitoutuneet ja asiantuntevat asiakkaat, joiden tarpeita on kuunneltu herkällä korvalla. Yritystä on kehitetty yhdessä eteenpäin ja tehty tarvittaessa nopeitakin ratkaisuja.

– Merkittävä askel otettiin vuonna 2020, jolloin Labroc osti kuopiolaisen Mikrobioni Oy:n. Sisäilmalaboratoriosta tuli osa Labrocia, ja yritys on pystynyt entistä kokonaisvaltaisemmin palvelemaan asiakkaitaan. Vuonna 2021 aloitettu yhteistyö kansainvälisen GBA Groupin kanssa on sittemmin mahdollistanut laajentumisen myös Ympäristö-liiketoimintaan, jonka palveluihin kuuluvat tällä hetkellä mm. purkumateriaalien analyysit, Tolppi kertoo.

Työtä paremman sisäilman puolesta

Teija Meklin.

Sisäilmapuolen johtaja Teija Meklinin mielestä on hienoa, että Labroc näki matkansa varrella keskeiseksi täydentää palvelujaan vahvasti sisäilmaan painottuviin analyyseihin ja kaverit kosiskelivat kumppaniksi tälle pohjalle rakentuneen Mikrobioni-laboratorion.

– Tahtomme on tänäkin päivänä tarjota hyvän sisäilman eteen selvityksiä tekeville asiakkaillemme tietoa, joka tukee heidän työtänsä. Haluamme pitää fokuksen vahvassa laadussa ja osaamisessa sekä viranomaisohjeistoja noudattavissa palveluissa. Haluamme myös tehdä jatkuvaa työtä menetelmäkehityksen parissa niin mikrobiologisten kuin kemiallistenkin analyysien parissa.

Hyvä sisäilma mahdollistaa turvalliset ja terveelliset olosuhteet rakennuksissa. Hyvä sisäilma vaatii toteutuakseen esimerkiksi mikrobiologian ja kemian ohella paljon muutakin.

– Onkin ollut Labrocin myötä avartavaa tutustua paitsi analyysien myös laajan asiakaskunnan kautta erittäin monialaiseen toimintaan, joka tekee työtä parempien rakennusten ja hyvän sisäilman puolesta, Meklin sanoo.

Labrocin sisäilmaosaaminen on keskitetty Kuopioon, jossa tehdään mm. mikrobiologisia sekä kemiallisia analyysejä.

Juhlan aika ja katse tulevaan

Meklin toteaa Labrocin tulevaisuuden näyttävän valoisalta, joskin menestyäkseen jokaisen yrityksen on kehityttävä jatkuvasti.

– Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme osaavien asiantuntijoiden voimin ja konsultoivana laboratoriona olemme apuna osaamisalueidemme puitteissa esimerkiksi asiakkaidemme koulutustarpeissa. GBA Groupin myötä analyysivalikoimamme tulee laajenemaan entisestään oman kehitystyömme rinnalla. Materiaalinäytteiden qPCR on tästä yksi esimerkki, jonka akkreditointiin saimme juuri analyysilaajennuksen.

– 10-vuotiasta Labrocia juhlistetaan henkilöstön kesken kaikissa toimispisteissämme ja myöhemmin yhdessä vuosittaisessa henkilöstötapahtumassa asiakkaita unohtamatta, Meklin kertoo.

Myös Tolppi haluaa osoittaa kiitoksensa henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille:

– Vuosien aikana on tullut iloittua, opittua ja onnistuttua, mutta myös epäonnistuttua. Samanaikaisesti olemme saaneet yli 50 uutta työkaveria, osallistuneet alan yhteistoimintaan yhdistysten kautta ja saaneet tutustua erittäin ammattitaitoisiin asiakkaisiimme.

Mikrobioni on ollut Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen vuodesta 2010 ja Labroc vuodesta 2020.

Toim. Anna Merikari
Kuvat: Labroc Oy


Julkaisemme Sisäilmauutisissa juttuja kannattajajäsentemmme pyöreistä vuosikymmenistä. Jos haluat tarjota meille juttua, olethan yhteydessä anna.merikari@sisailmayhdistys.fi.