Lakiluonnos lausunnoille: avustuksia sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun

Avustusten määrä olisi enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kertoo Ympäristöministeriön tiedote.

Avustuksia myönnettäisiin rakennuksen omistavalle asunto-osakeyhtiölle tai pientalon omistajalle. Avustus ei koskisi ammattimaisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.

Avustuksilla halutaan parantaa kosteus- ja homevaurioituneissa ja sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien asemaa kannustamalla ja tukemalla omistajia rakennusten korjaamisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa.

Tarkemmista avustusten myöntämisen edellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksessa. Esimerkiksi kuntotutkimuksen tulisi olla pätevän henkilön tekemä ja täyttää alalla sovittu hyvä taso. Päteväksi katsottaisiin kuntotutkija, jolla on asumisterveysasetuksen mukainen pätevyys tai muu vastaava rakennuksen kunnon tutkimiseen riittävä osaaminen ja työkokemus.

Laki toteuttaa hallitusohjelmaa, jossa avustuksiin on esitetty 2,3 miljoonan euron vuosittaista määrärahaa. Lisäksi se vastaa osittain eduskunnan viime vuosina antamiin rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskeviin lausumiin.

Avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2019 ja se tulisi voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lausuntoja voi antaa 16.9.2019 asti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausuntoaineisto löytyy verkkosivuilta: lausuntopalvelu.fi

 


Osallistu Sisäilmauutisten lukijakyselyyn 17.9. mennessä – voit voittaa leffaliput!

Osallistu Sisäilmauutisten lukijakyselyyn. Kyselyn avulla haluamme kartoittaa, miten uutiskirje vastaa tarkoitustaan ja miten sitä voisimme jatkossa kehittää. Vastaathan lukijakyselyymme viimeistään 17.9.2019. Voit osallistua kyselyyn nimettömänä, mutta jättämällä sähköpostiosoitteesi osallistut Finnkinon leffalippujen arvontaan. Arvomme 4 kpl 2 leffalipun pakettia.

Pääset osallistumaan lukijakyselyyn TÄSTÄ