Lapsen päivä on tänään

Lukuisissa päiväkodeissa ja kouluissa kärsitään sisäilmaongelmista, jotka aiheuttavat oireita niin päiväkodin ja koulun ammattilaisille kuin lapsillekin. Vanhemmat heräävät tilanteeseen, kun yhdistävät oman lapsensa oireilun päiväkodin tai koulun toimintaan ja siellä olemiseen. Vanhemmille lapsen oireilu on aina vakava asia, ja lapsen terveydentilasta, oppimisesta ja opetusjärjestelyistä huolehtiminen on monelle todella kuormittavaa. 

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että kotien kanssa tehtävän yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus. Lisäksi todetaan, että huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. 

Vanhemmilla on oikeus odottaa, että myös sisäilmatilanteissa yhteistyö perustuu näihin lähtökohtiin ja että huoltajien osallisuus on yhteistyön kulmakivi. Näin usein onkin: koulun johdolle ja henkilökunnalle nämä perusteet ovat ohjenuora, jonka mukaisesti toimitaan. Haasteita saattaa tulla, mikäli vanhemmat eivät koe tulevansa kuulluksi oman lapsensa asiassa tai mikäli kiinteistöstä vastuussa olevat tahot eivät tiedä, miten koulu tekee yhteistyötä kotien kanssa.

Sisäilmahaasteissa on tärkeää etsiä ratkaisuja: ratkaisuja lapsen terveyteen ja oppimiseen, rakennukseen sekä koko yhteisön hyvinvointiin. Ratkaisut eivät välttämättä ole helppoja, eivätkä samanlaiset ratkaisut välttämättä sovi eri lapsille ja eri kouluihin. Lisäksi ratkaisujen tekemistä haastaa tämän hetken asenneilmapiiri, jossa sisäilmaongelmiin joko ”uskotaan” tai ei ja jossa asiantuntijatkin ovat hyvin erimielisiä syistä ja seurauksista. 

Ratkaisujen etsimisessä on tärkeää pitää kiinni luottamuksesta, tasa-arvoisesta vuorovaikutuksesta ja keskinäisestä kunnioituksesta. Lisäksi ratkaisuja tulisi katsoa lapsen näkökulmasta: Lapsen näkökulmasta ratkaisujen etsimiseen kuluu melkein aina liikaa aikaa. Jos lapsi ei pysty oireiden takia käymään täysipainoisesti koulua, ei ole kohtuullista kokeilla kuukausikaupalla eri tiloja tai istuttaa lasta yksin omassa tilassaan tekemässä tehtäviä. Lapsen oppimisen, kaverisuhteiden ja tulevaisuuden valintojen kannalta muutaman kuukaudenkin epävarmuudella tai jatkuvilla muutoksilla on iso merkitys.

Kunnissa, joissa joudutaan peruskorjaamaan kiinteistöjä tai rakentamaan kokonaan uusia päiväkoteja ja kouluja, ratkaisujen hakeminen ja päätösten tekeminen kestää yleensä pitkään. Saattaa olla, että lapset käyvät koulua väistötiloissa vuosia. Aikuisten näkökulmasta muutaman vuoden peruskorjaus- tai rakennusprojekti ei ole pitkä, mutta lapsen koulupolulla se saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yläkoululainen saa opetusta koko yläkoulunsa ajan epätarkoituksenmukaisissa tiloissa, joissa ei pystytä toteuttamaan opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksia opiskeltaville aineille. 

Olemme pitkään ylpeilleet sillä, että meillä on yksi maailman parhaimmista – ja tasa-arvoisimmista – peruskouluista. Sisäilmaongelmat kuitenkin haastavat lasten tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Jokaisella lapsella on oikeus perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen opetukseen ja jokaisella vanhemmalla oikeus arvostavaan ja kunnioittavaan yhteistyöhön. Lapsi ei voi odottaa ratkaisuja, lapsen päivä on tänään.

Kirjoittaja:

ULLA SIIMES

toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto