LVI-professorin valinta Aalto-yliopistossa etenee

Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun LVI-alan professorin haku on ollut käynnissä jo muutaman kuukauden. Alkuperäisistä 12 hakijasta tuli valituksi niin sanotulle short listalle seuraavat viisi: Ala Hasan, Kari Alanne, Risto Kosonen, Foda Ehab ja Zhao Yang. 

Heistä Alanne, Hasan, Kosonen ja Yang pitivät viran täyttöön liittyvät näyteluentonsa huhtikuun lopulla Aalto-yliopistolla. Tohtori Kari Alanne on pitkään toiminut LVI-alan opetustehtävissä Aalto yliopistolla. Hänen esitelmänsä käsitteli nolla-energiatalojen suunnittelua.

Alun perin lähi- idästä kotoisin oleva, nykyisin Suomen kansalainen, tohtori Ala Hasan on väitellyt Otaniemessä ja toimii tällä hetkellä tutkijana VTT:llä. Hänen esitelmänsä käsitteli lämmön ja massan siirtoa jäähdytystorneissa. Hänen erikoisalaansa on lämpö- ja kosteusteknillisten ilmiöiden simulointi.

Tohtori Risto Kosonen on tälläkin hetkellä Aalto-yliopistossa, LVI-puolen adjunct professorina, lisäksi hän toimii tutkimuksen johtotehtävissä Haltonilla ja on muun muassa vetänyt päättynyttä RYM sisäilmasto-ohjelmaa. Hänen esitelmänsä käsitteli syrjäyttävän ilmanvaihdon suunnittelun perusteita.

Alun perin kiinalainen tohtori Yang Zhao on väitellyt HongKongin yliopistossa ja hän toimii tällä hetkellä tutkijana Eindhovenin yliopistolla Hollannissa. Hänen esitelmänsä käsitteli ilmanvaihtokoneen mitoitusta ja säätöä erilaisissa tilanteissa.

Opetusnäytteen lisäksi professorin viran hakijoiden pätevyyden arviointiin vaikuttavat heidän tieteelliset ansionsa, joita on aiemmin arvostellut joukko ulkomaisia asiantuntijoita. Aalto-yliopiston insinöörikorkeakoulun omat asiantuntijat arvioivat seuraavaksi hakijat ja valitsevat jatkoneuvotteluihin pääsevät. Samalla selviää mihin tenure track -pätevyysluokkaan asianomainen professori asetetaan. Päätöstä asiassa voidaan odottaa aikaisintaan kesään mennessä.

 

EK