Maailman suurin korjausrakentamishanke BUILD UPON käynnistyi

BUILD UPON on alkamassa yhtä aikaa eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Tavoitteena on ratkaista alueen suuri ilmastohaaste – olemassa olevat rakennukset.

Yli vuoden valmistelun jälkeen BUILD UPON -projekti käynnistyy tänä vuonna täysillä. Vuonna 2016 on luvassa 80 tapahtumaa ympäri Euroopan. Hankkeesta vastaavat maiden Green Building Council -järjestöt. Nämä kokoavat yhteen yli tuhat organisaatiota tavoitteenaan vähentää rakennetun ympäristön aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Olemassa olevat rakennukset vastaavat 36 prosentista EU:n hiilidioksidipäästöistä.

Vuonna 2016 on luvassa 80 tapahtumaa ympäri Euroopan

Olemassa oleville rakennuksille on paljon vaikeampi asettaa energiansäästövaatimuksia kuin uudisrakennuksille. Ne ovat kaikki luonteeltaan erilaisia ja taitamattomasti toteutettu energiansäästö voi helposti pilata ne ja aiheuttaa sisäilmaongelmia.

BUILD UPON pyrkii tukemaan hankemaiden hallituksia energiatehokkuusdirektiivin (EED) neljännen artiklan velvoittaman kansallisen korjausrakentamisen strategian laadinnassa. Tämä strategia on pitkän tähtäyksen suunnitelma siitä, miten EU:n jäsenvaltiot aikovat korjata olemassa olevaa rakennuskantaansa yhä energiatehokkaammaksi. EU velvoittaa jäsenvaltioitaan laatimaan nämä strategiat 30.4.2017 mennessä.

Rahoitusta EU:n ohjelmista

BUILD UPON -yhteisö on saanut 2,35 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Projektia vetävät ja toteuttavat 13 maan Green Building Councilit. Suomen lisäksi mukana ovat Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Irlanti, Italia, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Turkki. Myös kattojärjestö World Green Building Councilin Europe Regional Network tukee kansallisten järjestöjen työtä.

Projekti kokoaa korjausrakentamisen sidosryhmät yhteiskunnan eri aloilta yhteistyöhön tämän haastavan tehtävän ratkaisemiseksi. Mukaan kutsutaan lainsäätäjiä, virkamiehiä, järjestöjä, suunnittelijoita, rakennusyrityksiä, rakennustuoteteollisuutta, energiayhtiöitä, rahoituslaitoksia sekä kiinteistöjen käyttäjiä.

Tavoitteena on luoda vahva yhteisymmärrys ja näkemys kansallisen korjausrakentamisstrategian osalta ja selkeistä energian säästötavoitteista. Lisäksi tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen korjausrakentamisen hyödyistä, koulutuksen lisääminen, uusien rahoitusmuotojen jalkauttaminen markkinoille sekä energiankulutuksen mittaamisen ja todentamisen lisääminen.

Projektilla on kaksi tärkeää alustaa

BUILD UPON -projekti käyttää kahta pääasiallista alustaa työskentelyynsä. Ensimmäinen on RenoWiki -portaali, josta kuka tahansa voi etsiä toteutuneita ja olemassa olevia korjausrakentamisesimerkkejä ympäri Eurooppaa. Portaalissa on tällä hetkellä jo yli 550 hanketta, esimerkiksi Latviasta ”Let’s Live Warmer” ja ”RenoValue” -projekti, joka opetti kiinteistöarvioijat ottamaan huomioon parantuneen energiatehokkuuden arvioinneissaan.

RenoWiki-portaalissa on tällä hetkellä jo yli 550 hanketta

Toinen alusta on yli 80 tapahtuman sarja, joka kattaa 13 maan tärkeimmät kaupungit. Ideapajat kokoavat yhteen avainhenkilöitä kehittämään korjausstrategioita ja pohtimaan niitä tukevia yhteiskunnallisia tavoitteita, rahoitusmekanismeja, osaamisen lisäämisen ohjelmia ja yleisen tietoisuuden lisäämistä.

BUILD UPON -hankkeen koordinaattorin ja Espanjan Green Building Councilin kansainvälisten asioiden johtajan Emilio Miguel Mitren mukaan Euroopassa on jo nyt käynnissä satoja korjausrakentamisen hankkeita, mutta ne ovat usein yksittäisiä, eivätkä pysty jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään.

– Olemassa olevat rakennukset ovat Euroopan suurin haaste ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Nyt on tullut aika rakentaa muutoksen mahdollistamiseksi näiden sinänsä vahvojen, mutta hajanaisten, perustusten päälle uutta yhdistämällä voimamme ja tuomalla yhteen resurssimme. BUILD UPONin keskeisin haaste onkin valtaisa koordinointiponnistus, Mitre toteaa.

– Vuonna 2016 Suomessa järjestetään kuusi kokoontumista korjausrakentamisen eri teemoista, jotka koskettavat tunnistamiamme korjausrakentamisen haasteita, hankkeen projektipäällikkönä Suomessa toimiva Sami Lankiniemi kertoo.

– Kokoonnumme yhteen maalis-, huhti- ja toukokuussa sekä syys-, loka- ja marraskuussa. Paikalle kutsutaan sidosryhmäkartasta tunnistetut ja aiheen mukaan rajatut kohderyhmät. Euroopan laajuisesti näitä kokoontumisia tullaan järjestämään 88.

– Jokaiseen työpajaan kutsutaan myös yhteistyökumppaneiksi teemojen asiantuntijoita ohjaamaan työskentelyä. Lisäksi tullaan kutsumaan muista hankemaista osaajia avuksemme sen mukaan, mitä haluamme heiltä oppia. Samalla tavalla suomalaisia asiantuntijoita pyritään lähettämään muihin hankemaihin kertomaan meidän erinomaisista ratkaisuista.

Lisätietoja figbc.fi/projektit/build-upon/