Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelujaostot on asetettu

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen valmistelua johtavan työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä. Parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettiin 25.4. ja sidosryhmäfoorumi 17.5. sekä valmistelujaostot asetettiin 11.6. 

Jaostot ovat

 • Alueidenkäyttö
 • Rakentaminen
 • Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi
 • Kaavojen toteuttaminen
 • Rajapinnat

Alkusyksystä asetetaan vielä digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -jaosto.

Rakentaminen jaosto käsittelee rakentamisen ohjausta mm. seuraavien teemojen pohjalta:

 • elinkaariajattelu ja rakentamisen kestävä laatu,
 • rakennusten suunnitelmallinen käyttö- ja ylläpito,
 • digitaalisuuden läpivienti ja laaja hyödyntäminen,
 • rakentamisen erilaiset vastuukysymykset ja
 • rakentamisen eri toimijoiden vastuut,
 • rakennusvalvonnan järjestäminen sekä rakentamisen lupajärjestelmä.

Nykyisin rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain seuraavissa säännöksissä: luvusta 1 yleiset säännökset 12–15 §:t, luvusta 2 viranomaiset 21 §, rakentamista koskevia määritelmiä (16 L), rakentamisen yleiset edellytykset (17 L), rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus (18 L), lupamenettely ja lupaharkinta (19 L), rakennustyön suoritus (20 L), rakentamiseen liittyvät järjestelyt (21 L), rakennetun ympäristön hoito (22 L), luvusta 23 poikkeaminen 175 ja 176 §:t, luvusta 24 pakkokeinot ja seuraamukset  180–186 §:t, luvusta 25 muutoksenhaku ja viranomaisen oikaisukehotus 188 § ja 190–192 § sekä luvusta 26 erinäisiä säännöksiä 201 a–204 §.

Jaoston jäsenet ovat:

 • Kirsi Martinkauppi, puheenjohtaja
 • Jaana Junnila
 • Jyrki Kauppinen
 • Matti Kuittinen
 • Juha-Pekka Maijala

Pysyvät asiantuntijat ovat:

 • Jenni Hupli (Kiinteistöliitto)
 • Heini Korpelainen (SAFA)
 • Anu Kärkkäinen (RT)
 • Petteri Leppikorpi (hallinto-oikeudet)
 • Minna Mättö (Kuntaliitto)
 • Kirsi Rajaniemi (Sisäministeriö)
 • Pekka Seppälä (RTY)