Matematiikan oppiminen ei ehkä onnistu lämpimässä

Kouluissa oppimistulokset PISA tutkimuksen mukaan ovat meillä maailman huippuluokkaa. Mutta paremminkin voisi olla, siitä on saatu taas uutta näyttöä. Uusien tutkimusten mukaan liian lämpimät luokkahuoneet, poissaolot hengitystietulehdusten vuoksi sekä yleisoireet huonontavat etenkin oppilaiden matematiikan testituloksia. Nämä tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä Koulujen sisäympäristön laatu ja oppiminen – tutkimuksesta.

Kouluissa on tänä päivänä paljon muitakin ongelmia kuin tänään Suomessa yleiset kosteus- ja home-ongelmat. Sisäympäristötekijöistä liian korkeaksi koettu lämpötila vaikutti oppimistuloksiin. Oppilaat, jotka eivät koskaan kokeneet lämpötilaa liian korkeaksi, saivat keskimäärin neljä prosenttia paremman ratkaisuprosentin kuin ne oppilaat, jotka kokivat sisälämpötilat korkeiksi päivittäin. Korkeaksi koettu sisälämpötila oli myös yhteydessä tunkkaisuuteen ja huonoon ilmanlaatuun.

Oppilaiden oireista erityisesti poissaolot hengitystietulehdusten vuoksi sekä päänsäryn ja keskittymisvaikeuksien kaltaiset yleisoireet olivat yhteydessä oppimistuloksiin.
Oppimistuloksiin vaikuttavat lisäksi oppilaiden tausta, elinympäristö, elintavat ja henkilökohtaiset tekijät. Taustatekijöitä ovat muun muassa vanhempien koulutustaso ja äidinkieli. Elinympäristöön liittyviä tekijöitä on esimerkiksi se, millaisessa kodissa nuori asuu tai altistuuko hän tupakansavulle. Elintavoista nukkuminen, aamupalan syöminen tai liikuntatottumukset sekä henkilökohtaisista tekijöistä lahjakkuus tai tukiopetuksen tarve vaikuttavat myös oppimistuloksiin.

Yli puolet Suomen alakoulurakennuksista on yli 50 vuotta vanhoja. Vain noin 23 prosenttia kouluista on peruskorjattu. Suuressa osassa rakennuksista on alkuperäinen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. Erityisesti nämä rakennukset kaipaisivat korjausta. Yleisimpiä oppilaiden mainitsemia sisäympäristöhaittoja olivat liian korkea lämpötila, melu ja tunkkaisuus sekä huono ilmanlaatu.

Koulujen tutkimustiedot kerättiin sekä tilastoista että rehtoreille suunnatulla kyselyllä. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös matematiikan oppimistulosten kansallista arviointia 6.vuosiluokalla, jonka Opetushallitus toteutti vuonna 2007. Arviointiin osallistui 334 koulua, joissa oli lähes 6 800 kuudesluokkalaista. THL teki samoilla kouluilla ja luokilla oirekyselytutkimuksen. Lisäksi noin 60 koululta mitattiin sisäympäristön laatua. Koulujen sisäympäristön laatu ja oppiminen – tutkimuksen rahoitti Suomen Akatemia ja siinä olivat mukana myös Aalto-yliopisto ja Opetushallitus.

Lisätietoja:
Ulla Haverinen-Shaughnessy, Mari Turunen, Jari Metsämuuronen, Jari Palonen, Tuula Putus, Jarek Kurnitski & Richard Shaughnessy: Sixth Grade Pupils’ Health and Performance and Indoor Environmental Quality in Finnish School Buildings. British Journal of Educational Research 2(1): 42-58, 2012.

Ulla Haverinen-Shaughnessy
THL, erikoistutkija

ulla.haverinen(at)thl.fi