Mervi Ahola aloittaa Sisäilmayhdistyksen sisäilma-asiantuntijana

DI Mervi Ahola on ollut pitkään kiinnostunut sisäilmasta ja teki aiheesta myös lopputyönsä.

Sisäilmayhdistyksen resurssit lisääntyvät tänä keväänä, kun diplomi-insinööri Mervi Ahola aloittaa maaliskuun alussa yhdistyksen sisäilma-asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat yhdistyksen erilaiset neuvontatehtävät sekä mm. uusien ohjeiden valmistelutehtävät. Mervi Ahola on valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2006 Teknillisestä korkeakoulusta LVI-tekniikan opintosuunnalta. Aiemmin hän on toiminut mm. Halton Groupin palveluksessa hoitaen projektipäällikkönä sisäympäristöselvityksiä. Hän on toiminut myös LVI – Talotekniikkateollisuudessa asiantuntijana ja projektipäällikkönä valtakunnallisessa päiväkotien sisäilmatutkimusprojektissa.

Mervi Ahola on pitkään ollut kiinnostunut sisäilmastoon liittyvistä kysymyksistä ja hänen diplomityönsä käsitteli sisäilmastoon liittyvien toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja todentamista. Hän pitää sisäilmastokysymyksiä ja niiden oikeita ratkaisuja todella tärkeinä ja haasteellisina. Nämä ovat hänestä myös hyvin lähellä ihmistä.