Mikrobioni 10 vuotta

Mikrobioni sai alkunsa keväällä 2010, kun toimitusjohtaja Helena Rintala ja asiakkuusjohtaja Teija Meklin yhdistivät tutkijakokemuksensa ja asiantuntijaosaamisensa ja perustivat Mikrobionin.

Rintalan ja Meklinin tiet kohtasivat aikoinaan silloisen Kansanterveyslaitoksen, nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, kosteus- ja homevaurioita ja niiden terveysvaikutuksia selvittäneessä tutkimusryhmässä. Ulkomailla tahoillaan viettämiensä post doc -tutkijavuosien jälkeen naisten tiet ristesivät uudelleen yhteisen tutkimusprojektin myötä. Vähitellen syntyi ja kypsyi ajatus yhteisestä yrityksestä.

– Aluksi Mikrobionin keskiössä olivat mikrobianalyysit ja tunnettujen menetelmien ohella erityisesti qPCR-tekniikan validointi rakennusmateriaalinäytteiden mikrobianalyysejä varten, Rintala ja Meklin kertovat.

– Nykyisin tarjoamme monipuolisesti rakennusten kuntotutkimuksissa tarvittavia analyysipalveluja, jotka muodostavatkin valtaosan liikevaihdostamme: mikrobianalyyseja, kemiallisia analyyseja, asbesti- ja haitta-aineanalyyseja ja kuituanalyyseja. Lisäksi meiltä voi tilata verkon kautta toteutettavat sisäilmastokyselyt, joilla selvitetään työntekijöiden kokemuksia työympäristöstä, sisäilman laadusta ja sisäilmaan liittyvästä oireilusta. Lisäksi tarjoamme asiantuntijakoulutuksia.

Mikrobionin analyysilaboratorio sijaitsee Kuopiossa. Vuoden 2019 alussa Vantaalle avattiin toinen toimipiste palvelemaan pääkaupunkiseudun asiakkaita tarvikenoutoja ja näytteiden jättämistä varten.

Mikrobionin väkeä.

Luotettava kumppani ja ratkaisujen tarjoaja

Rintala ja Meklin toteavat hyvän sisäilman tarjoavan terveelliset ja turvalliset olosuhteet rakennuksen käyttäjille. Sisäilmaan vaikuttavat useat rakennus- ja ilmanvaihtotekniset tekijät, lukuisat ympäristötekijät ja myös rakennuksen käyttö. Hyvä sisäilma muodostuu siitä, että mikään näistä tekijöistä ei aiheuta altistumista terveyshaittaa aiheuttaville epäpuhtauksille.

– Mikrobionin tehtävä on olla luotettava, ammattitaitoinen ja osaava linkki monitahoisessa ja -ammatillisessa sisäilmaongelmien selvitysketjussa. Tuotamme alalle myös uutta, esimerkiksi analyyseihin ja analyysitulosten tulkintaan liittyvää, tietoa, Rintala ja Meklin tähdentävät.

Suomessa asumisterveyteen liittyvää laboratorio- ja analyysitoimintaa linjaavat pitkäjänteisen tutkimustyön pohjalta syntyneet viranomaisohjeet.

– Koska olemme itsekin tutkijoina olleet tuossa työssä mukana, koko Mikrobionin olemassaoloajan toiminnan perusajatuksena on hyvän asiakaspalvelun ohella ollut laatu. Laadusta ei ole tingitty missään vaiheessa. Hyvää asiakaspalvelua ja keinoja tuottaa sitä on mietitty paljon, ja sitä haluamme jatkossakin kehittää eri tavoin, Rintala ja Meklin sanovat.

– Myös tulevaisuudessa haluamme olla luotettava laboratoriokumppani: kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme palveluitamme asiakkaidemme toiveiden perusteella ja tarjoamme ratkaisuja haasteisiin, joita kentällä ja kohdetutkimuksissa koetaan. Lisäksi haluamme olla mukana kehittämässä analyyseja ja koko alaa.

Mikrobionin laboratorio.

Koko ajan opitaan uutta

Ensimmäinen vuosikymmen omassa yrityksessä on ollut Rintalalle ja Meklinille monin tavoin antoisaa ja palkitsevaa; paljon on opittu matkan varrella. Antoisaksi työn tekee se, että yritys muuntuu ja kehittyy koko ajan ja ollaan jatkuvasti uuden äärellä.

– Palkitsevia ovat jokaiset hetket, jolloin voimme koko tiimin voimin iloita onnistumisista. Meille Mirobionin tiimi on kuin toinen perhe, Rintala ja Meklin iloitsevat.

– Toukokuista juhlapäivääkin vietämme yhdessä Mikrobionin tiimin kesken työn lomassa kakun, kuohuvan ja ilmapallojen kera.

Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsenenä Mikrobioni on ollut vuodesta 2011 lähtien.

Teksti: Anna Merikari
Kuvat: Mikrobioni