Mikrobitutkimusta jenkkien tapaan

Yhdysvaltalainen yritys järjestää kaikille avoimia maksuttomia webinaareja sisäilmatutkimukseen liittyvistä aiheista. Toimittaja Esko Kukkonen osallistui tohtori Harriet Burgen pitämään verkkoseminaariin mikrobimittauksen periaatteista.

EMLab P&K on yhdysvaltalainen yritys, joka toimittaa muun muassa sisäilman mikrobimittauksissa ja muissa sisäilman mittauksissa tarvittavia laitteita sekä tutkimus- että viranomaiskäyttöön. Normaalin valmistus ja myyntitoiminnan lisäksi heillä on myös paljon perusteellista koulutusta alan laitteiden käytöstä sekä laajemminkin mikrobimittauksen periaatteista.

Koulutuksen he järjestävät Center for Environmental Training nimissä. Osallistuin muutama kuukausi sitten heidän järjestämälleen webinaariin eli verkkoseminaariin sisäilman mikrobien mittaamisesta. Opettajana siellä oli tohtori Harriet Burge, nykyisin eläkeläinen, mutta on hyvin tunnettu kansainvälinen asiantuntija maailmalla mikrobitutkijoiden piirissä ja myös hän on toiminut pitkän aikaa Harvardin yliopiston professorina.

Vaikka verkkoseminaarin järjestävä yritys on mikrobien mittalaitteita myyvä, ei seminaarin sisältö suinkaan ollut mitenkään myyntihenkinen. Olikin mielenkiintoista todeta, että opettajan Harriet Burgen ajatukset ja kokemukset kävivät pitkälti yhteen myös Suomen mikrobitutkijoiden valtavirran kanssa. Mikrobien toksisuuden mittaaminen ja niiden lajikohtainen tarkka analysointi ei hänen mukaansa useinkaan ole tarpeen, vaan asiassa tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta. Mikrobit syntyvät yleensä kosteusvaurioiden ja vastaavien olosuhdevirheiden takia rakenteiden pinnoille ja materiaalien sisäänkin. Tärkeintä niiden torjunnassa on hänestä ymmärtää tilanne kokonaisuutena. Burge korostaa, että mikrobien syntymään ja kehittymiseen johtavat olosuhteet on korjattava ja mikrobit sitä kautta poistettava. Tässä eivät sisäilmasta tai vastaavasta tehdyt hienot mikrobianalyysit paljon meitä auta. Harriet Burge painotti, että tärkeintä on poistaa syyt mikrobien esiintymiseen. 

Tämä Harriet Burgen näkökohta on mielestäni sama kuin nykyisissä virallisissa sisäilman mittausohjeissa. Mikrobikohtaisia ja toksiinien raja-arvoja on mielessäni turha asettaa, vaikka monet mittaajat ja sisäilman mikrobien ja niiden toksiinien mittaamisesta elantonsa saavat tutkijatkin niitä kaipaavat. Uusissa ohjeissa, jotka löytyvät Valviran sivuilta asiaa on mielestäni lähestytty paljon käytännöllisemmin ja asialle todellista ratkaisua hakien. Lienee turhaa tietää tarkasti mikrobikohtaisten toksiinien ja mikrobienkin pitoisuudet sisäilmassa tai huonepölyssä. Onhan se tietenkin hienon näköistä mittausraportissa, mutta miten se todella asian ratkaisua edistää. Näin kysyi Harriet Burgekin.

EMLab P&K jatkaa edelleen homeita ja niiden vaikutuksia koskevien webinaariensa sarjaa. Äskettäin heillä oli webinaarit allergioiden synnystä. Näin loppukesällä ja alkusyksystä heillä on sisäilman homeisiin, niiden terveysvaikutuksiin sekä homeiden tutkimiseen liittyvä webinaarisarja “Mold and Health Effects today!”, joka alkoi heinäkuun lopulla.

Lisätietoja EMLab P&K:n webinaareista ja muustakin heidän toiminnastaan saa sivuilta www.emlabpk.com