Ministeriön hankeryhmä ratkoo julkisten rakennusten sisäilmaongelmia

Homeiden sekä muiden sisäilmaan liittyvien ongelmien on todettu vaivaavan erityisesti julkisen vallan, valtion ja kuntien, omistamia rakennuksia. Niitä on tutkittu, syitä on selvitetty ja monta opaskirjaa on kirjoitettu, mutta ongelmille ei näytä tulevan loppua.

Pääministerin toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa laadittavalla toimenpideohjelmalla kestäviä ja terveellisiä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia. Siihen pyritään kirjaamalla käytännön toimia muutosten aikaansaamiseksi tilojen sisäilmaongelmien kysymyksiin jo tällä hallituskaudella. Ohjelmalla haetaan uusia, innovatiivisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka näkyvät rakenteellisena muutoksena alalla.

Toimenpideohjelman tulee sisältää tarkemmat tiedot julkisen rakennuskannan tervehdyttämiseen liittyvistä toimista, aikatauluista ja vastuutahoista. Työssä käytetään hyväksi tähän mennessä tehtyjä selvityksiä, saatuja kokemuksia ja vireillä olevaa työtä.

Ohjelman valmistelussa tullaan kuulemaan laajalti eri osapuolia ja sen etenemistä käsitellään hallituksen strategiaistunnossa. Toimenpideohjelma on tarkoitus antaa jo syysistuntokaudella eduskunnalle pääministerin ilmoituksella.

Työtä johtaa ministeri Tiilikainen

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja varapuheenjohtajana erityisavustaja Markus Lahtinen valtioneuvoston kansliasta. Hankejohtajana toimii hallitusneuvos Marika Paavilainen valtioneuvoston kansliasta.

Toimenpideohjelma ja ehdotus ohjelman toimeenpanon organisoimiseksi valmistellaan syyskaudella 2017. Hankeryhmän varsinainen toimikausi päättyy ensi vuoden helmikuun lopussa.

Työryhmän jäseninä ovat: erityisavustaja Tea Usvasuo, ympäristöministeriö, ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö, johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, valtioneuvoston kanslia sekä hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia.

Tästä Terveet tilat- hankkeesta antavat lisätietoja pääministeri Sipilän erityisavustaja (talouspolitiikka) Markus Lahtinen, valtioneuvoston kansliasta sekä hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kansliasta.