Tutkijat etsivät materiaalia: Miten olet kokenut sisäilman?

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat jo muutakin kuin teknisiä puutteita ja ihmisten altistumista oireineen ja sairastumisineen. Ongelmilla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Aiheesta kerätään nyt materiaalia Suomalaisen kirjallisuuden seuran ( SKS) ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tarpeisiin. Tutkijat keräävät kokemuksia ja tarinoita sisäilmaongelmista kotona, työpaikalla tai oppilaitoksessa.  Kerro tarinasi 30.11.2014 mennessä. Kirjoittaa voi omalla nimellään tai nimimerkillä.

Tutkijat kertovat, että sisäilmaongelma voi koskettaa sinua parhaillaan tai se voi olla jo mennyttä elämääsi. Olet saattanut joutua tekemisiin sisäilmaongelman kanssa asukkaana, työntekijänä, esimiehenä, oppilaana, vanhempana, isännöitsijänä, taloyhtiön hallituksen jäsenenä, kiinteistön omistajana, vuokranantajana. Kohtaamispintoja on lukemattomia.

Voit kertoa heille oman tarinasi tai läheisesi tarinan. Voit kertoa tarinasi lyhyesti tai käyttää siihen runsaasti aikaa. Ovat kiinnostuneita kaikkien kokemuksista!

Tutkijoiden arvion mukaan sisäilmaongelma koskettaa tuhansia suomalaisia kotona, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Sisäilmaongelman taustalla voivat olla hyvin monenlaiset tekijät kuten erilaiset mikrobit, kemialliset yhdisteet (esim. hometoksiinit, VOC-yhdisteet), hiukkaset, mineraalivillakuidut tai puutteellinen ilmanvaihto. Syytä ongelmalle ei aina löydetä. Ongelman laajuudesta huolimatta on olemassa hyvin vähän tutkittua tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä sisäilmaongelmista on.

Sisäilmaongelma on voinut vaikuttaa sinuun ja/tai läheisiisi monin tavoin: terveys, psyykkinen hyvinvointi, talous, ihmissuhteet, asumisjärjestelyt, työjärjestelyt, maailmankuva jne. Jokaisen tarina on tärkeä. Kuvaa kokemuksiasi mahdollisimman monipuolisesti, yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Voit hyödyntää kirjoituksessasi alla olevia kysymyksiä:

• Miten sisäilmaongelmat liittyvät elämääsi?

• Milloin ongelmat alkoivat ja mihin ne liittyivät?

• Miten sisäilmaongelma vaikutti ja/tai vaikuttaa sinuun/läheisiisi?

• Kuinka olet pyrkinyt ratkaisemaan tilannetta ja millaisia vaiheita siinä on ollut?

• Millaista apua tai tukea olet saanut? Millaista tukea tarvitsisit?

• Mitkä tekijät mahdollisesti vaikeuttavat/vaikeuttivat tai edistävät/edistivät ongelman ratkaisemista?

• Mikä on tilanteesi nyt?

Kirjoitukset tulevat siis ensiksi tutkija Eerika Finellin käyttöön ja tämän jälkeen ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöön. 30.11.2014 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, tai ilmoita, jos haluat vastauksesi arkistoitavan nimimerkillä. Mikäli kertomuksista toimitetaan kokoomateos, otamme yhteyttä mukaan valittujen tekstien kirjoittajiin. Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin. Tärkeää on, että lähetät kirjoituksesi 30.11.2014 mennessä

•  sivulta http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/sisailmaongelma-nain-sen-koin#.VA8mzj8cRjp olevalla lomakkeella tai

• postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kirjallisuusarkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Sisäilma” tai

• sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Sisäilma”.

Lisätietoja:

Tutkija Eerika Finell, eerika.finell@helsinki.fi

SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi