Naisopiskelijoita tarvitaan myös LVI-alalla – parhaat heistä palkittiin

LVI-Naiset ry on vuosittain palkinnut nuoria ja ansioituneita LVI-alan naisopiskelijoita. Tämän vuoden stipendit luovutettiin yhdistyksen kevätkokouksessa Sara Nordströmille (Porvoon ammattiopisto) ja Saara Vänskälle (Tampereen ammattikorkeakoulu).

Naisopiskelijoita on edelleen alan oppilaitoksissa vain muutama prosentti.

– Sukupuolijakauma on näkyvissä LVI-alan lisäksi laajemmin teknisillä aloilla, muistuttaa Saara Vänskä, yksi stipendin saaneista opiskelijoista. Matematiikka, fysiikka ja muut luonnontieteet tulisi saada tytöille houkuttelevammiksi jo ala-asteella. Jos kiinnostus herää jo lapsuudessa, se parhaassa tapauksessa kasvaa vuosien myötä ja vaikuttaa uravalintoihin tulevaisuudessa. Ylipäätään tulisi lapsesta asti painottaa sitä, ettei ole erikseen miesten ja naisten töitä, vaan kaikki voivat tehdä kaikkea.

Vänskä ja Nordström korostavat myös alan houkuttelevuuden lisäämistä erilaisilla markkinointitavoilla ja -foorumeilla. 

 

– Stipendiaateista niin palkituista kuin muistakin nuorista hakijoista heijastui vahva ammattilaisen ote, kertoo LVI-naisten puheenjohtaja Maarika Maury.

– Tämän päivän nuorten vahvuuksia ovat ammatillisen osaamisen lisäksi erinomaiset yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. He ymmärtävän myynnin sekä markkinoinnin niin ja ovat taitavia tietoteknisesti sekä ymmärtävät myös sosiaalisen median merkitykseen työelämässä. Rajat miesten ja naisten ammattien välillä ovat vähitellen kaventuneet. Tämä on positiivinen suuntaus, korostaa puheenjohtaja Maury.

– Naiset pärjäävät mainiosti alkujaan hyvinkin miesvaltaisilla aloilla.