Lähes nollaenergiarakentamisen määräykset saivat huutia ja ymmärrystä

Ympäristöministeriö pyysi maaliskuussa lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakimuutoksella määritellään Suomessa EU:n EPBD-direktiivin mukaisten lähes nollaenergiarakennusten vaatimustaso.

Ympäristöministeriö ehdottaa lainsäädäntöä, jolla siirryttäisiin uusissa rakennuksissa lähes nollaenergiarakennuksiin ja täsmennettäisiin kansallisia määräyksiä olemassa olevien rakennusten osalta. Lausuntokierroksella olivat myös tarkemmat asetusluonnokset sisäilmastovaatimuksiksi ja asetukseksi rakennusten energialaskelmissa käytettävien energiamuotojen kertoimista.

Ministeriöstä kerrotaan, että lausuntoja tuli ministeriöön määräaikaan 13.5. mennessä yli 70. Kaikkiaan siis reilu mapillinen. Lausuntoyhteenveto on tarkoitus laittaa nettiin. Lausunnot voi saada ministeriön kirjaamosta jo nyt.

Ministeriö valmisteli asetusehdotukset säädöshankkeen organisoinnin mukaisissa ryhmissä ja kokoonpanoilla, sekä erilaisia ohjaus-, seuranta- ja lakiryhmiä palvellen. Tarkemmin tästä http://www.ym.fi/lahesnollaenergiarakentaminen. Ministeriö ei siis käyttänyt ulkopuolisia konsultteja. Ehdotusten ja lausuntojen jatkotyö tapahtuu samalla tavalla.

Ministeriöstä kerrotaan, että osa lausunnoista on oikein hyviä ja asiantuntevia, osa taas lehtien palstoilta otettujen pelottelusloganien kyllästämiä. Osasta käy ilmi nykyistenkin määräysten tuntemattomuus, ja osassa keskiössä on perinteinen oman alan edistäminen. Joistain asioista näkemykset menevät komeasti ristiin, esimerkkeinä energiamuotojen kertoimien muutos ja aurinkosähkön käsittely.

Selkeästi näkyy myös, että energiatehokkuuden parantamisen vastustus tuntuu kasvavan, ministeriöstä todetaan. Kaikki kosteus- ja homeongelmat tuntuvat olevan uudisrakentamisen energiamääräysten syytä. Ministeriössä koetaan tämä haastavaksi, kun pitää toteuttaa kaksi uudistusta samaan aikaan eli lähes nollarakentamisen säätely ja lainsäädännön rakenteellinen muutos eli siirtyminen pelkkään säädöstekstiin.

EK