OAJ vaatii vauhtia koulujen sisäilmakorjauksiin

OAJ teetti ja julkaisi tutkimuksen koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta. Tutkimuksen mukaan jopa kahdessa kolmasosassa kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia ilmoitetaan esiintyvän sisäilmaongelmia. Pelkästään kosteusvaurioiden vuoksi korjaustarpeessa olevia kouluja ja päiväkoteja on noin 2 000.  Tutkimuskyselyyn vastasi 529 rehtoria, päiväkodin johtajaa ja työsuojeluvaltuutettua 155 kunnasta. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mielestä nämä tuoreet tiedot sisäilmaongelmien laajuudesta ovat karmaisevia. 

– Tilanteeseen on pakko puuttua viipymättä jo terveyssyistä. Oman kodin sisäilmaongelmien edessä ei kukaan jää levittelemään käsiään. Miksi näin sallitaan tehdä lasten ja nuorten sekä opettajien päivittäisen työympäristön kohdalla? Koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten sisäilman korjausvelka on kaikkiaan noin 3,7 miljardia euroa. Jotta tilanne lähtisi korjaantumaan, tulisi korjausrakentamisen elvytyspaketin olla vähintään 100-150 milj. € vuodessa ja ulottaa ohjelma kymmenelle vuodelle, Luukkainen esittää.

Selvitys osoitti sisäilmaongelmien laajuuden ohella vakavia puutteita seurannassa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi terveydenhuollon tarkastukset toteutuivat vain osassa oppilaitoksia, ja henkilöstön oireilu jäi usein selvittämättä. Asiantuntijoiden toimenpide-ehdotukset toteutuivat heikosti, ja korjaustoimet olivat usein puutteellisia. – Sisäilmaongelma onkin paitsi terveys- ja työhyvinvointi- myös johtamiskysymys. Moniammatilliset sisäilmatyöryhmät voisivat olla yksi keino selkiyttää eri toimijoiden vastuuta. Tällöin yksi työryhmä kussakin kunnassa valmistelisi asiaa kokonaisuudessaan, Luukkainen toteaa.

OAJ esittää myös, että koulujen ja päiväkotien terveysriskien arviointia tulee kehittää. Terveydenhuollon ja eri asiantuntijoiden roolia ja vastuuta on selkeytettävä. Myös työn tilaajan sekä korjaustöiden toteuttajien ja rakennusvalvojien vastuuta on lisättävä. On parannettava tiedonkulkua ja otettava huomioon myös oppilaat ja vanhemmat. Samaten on kehitettävä sekä uudis- että korjausrakentamisen suunnittelua ja rakennusvalvonnan laatua.

– Opetusalan erityisongelmana on, että kouluympäristössä sisäilmaongelmien vuoksi sairastuneet saavat liian harvoin ammattitautipäätöksen. Korvauskäytäntöjä sisäilmasta sairastuneille tulee muuttaa. Työpaikan sisäilmaongelmien vuoksi sairastuneet tulee aina tutkia ammattitautitapauksina.

– Vastuu kiinteistön kunnosta on aina omistajalla, ei yksittäisellä koululla tai rehtorilla. Pitäisikin harkita sanktioita, jos kunnat eivät kaikkien selvitysten jälkeenkään ryhdy toimiin oppimisympäristön turvallisuuden takaamiseksi, Luukkainen pohtii.

Lue lisää www.oaj.fi