Oamk aloittaa talotekniikan Yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen keväällä 2020

Oulun ammattikorkeakoulu on kouluttanut talotekniikan insinöörejä yli 20 vuoden ajan, ja pohjoiseen Suomeen onkin kasvanut merkittävä talotekniikan osaajien joukko. Kun ympäristöministeriö antoi vuonna 2015 koulutus- ja työkokemusvaatimukset rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta, alettiin myös Pohjois-Suomessa kysellä talotekniikan Yamk-tutkinnon perään.

Talotekniikan yliopettaja Rauno Holopainen kertoo tarkemmin koulutuksen taustoista: ”Pohjois-Suomen alueella on menossa useita haastavia rakennushankkeita, ja meiltä on kovasti kyselty lisäkoulutusmahdollisuutta. Kiinnostus Yamk-tutkintoa kohtaan on kasvanut, ja haluamme vastata kysyntään.”

Oamkissa koulutusta pohdittiin parin vuoden ajan ja suunnittelu aloitettiin syksyllä 2018 kutsumalla Oulun alueen suunnittelutoimistojen LVI-insinöörejä yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä, ja siellä keskusteltiin koulutuksen sisällöstä, suunnitelmista ja toiveista sekä kuultiin rakennusvalvontaviranomaisen terveisiä pätevyysvaativuuksista. Suuri osallistujajoukko varmisti sen, että Oamkissa päätettiin aloittaa koulutus tammikuussa 2020.

Sisällöllisesti koulutus lähdettiin rakentamaan siten, että koulutukseen tulijat saisivat aidosti jotain uutta ja mielenkiintoista osaamista. Aihealueiksi valikoituivat kylmätekniikka, korkeiden rakennusten LVI-suunnittelu sekä rakennusfysiikka. Koulutuksen kokonaislaajuus on 60 op, joista LVI-tekniikan suunnitteluopinnot muodostavat 15 op:n kokonaisuuden. Lisäksi opiskellaan 15 op Oamkin yhteisiä ylempi AMK -opintokokonaisuuksia, jotka sisältävät ovat esimerkiksi strategia- ja henkilöstöjohtamista, projektin johtamista tai myynti- ja asiakasosaamista. 30 op:n opinnäytetyö tehdään opiskelijan omassa työpaikassa.

-”Koulutukseen voivat hakea kaikki talotekniikan AMK-tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään 3 vuotta työkokemusta. Odotamme koulutukseen osallistujia ympäri Suomen, mutta uskomme painotuksen olevan Vaasa–Jyväskylä–Kuopio-linjan pohjoispuolella. Monimuotototeutus mahdollistaa toki laajemman vaikutusalueen”, Rauno Holopainen kertoo.

Lisätietoja

Lähde: Talotekniikkalehti