Otsoni ja biosidit eivät sovi rakennuksen homeongelman ratkaisuksi

Biosideja eli desinfioivia kemiallisia aineita käytetään yleisesti homeiden torjunnassa, kun kosteuden vaurioittamia rakennuksia korjataan. Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan biosideja ei kuitenkaan pidä käyttää homeongelmien ratkaisuna, homesiivouksen tehosteena eikä homeiden ehkäisyssä. Biosidit ovat myrkyllisiä aineita ja ne voivat olla haitallisia siivoustyötä tekevien ja tiloja käyttävien terveydelle.

Työterveyslaitos ja THL ovat antaneet kannanotossaan yhdeksän suositusta biosidien käytöstä. Laitosten asiantuntijat puhuivat aiheesta Sisäilmastoseminaarissa 16.3. Helsingin Messukeskuksessa.

Biosidien tehosta homeisiin ei ole luotettavaa tietoa. ”Ne saattavat jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobikasvuston mikrobitoksiinien tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi, jos niitä käytetään suoraan homeiseen rakenteeseen”, sanoo projektipäällikkö Kyösti Louhelainen Työterveyslaitokselta. Homeen vaurioittama materiaali tulisi aina ensin poistaa mekaanisesti ja vain erityistilanteissa tehostaa käsittelyä desinfioinnilla. Tällaisia erityistilanteita ovat esimerkiksi hajuhaitan vähentäminen ja viemärivahinko.

Myös otsoni on terveydelle haitallinen

Myös otsoni (O3) luokitellaan biosidiksi. Otsoni on itsessään haitallista terveydelle, erityisesti suurina  pitoisuuksina. Otsonin reaktioissa voi syntyä uusia, terveydelle mahdollisesti haitallisia yhdisteitä.

Otsonointi saattaa poistaa tehokkaasti hajua, mutta sen käytössä on oltava huolellinen. Työntekijöiden on suojauduttava hyvin ja otsonin leviäminen muihin tiloihin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta on estettävä otsonoinnin aikana.

”Otsonoinnin jälkeen tilat on tuuletettava tehokkaasti ja pinnoilta on pyyhittävä pois epäpuhtaudet,” muistuttaa johtava tutkija Anne Hyvärinen THL:sta.

Louhelaisen ja Hyvärisen mukaan sisäilmapalveluja tuottavien ja jälkivahinkojen torjuntaan erikoistuneiden (JVT) yritysten markkinoinnissa annetaan usein liian ruusuinen kuva desinfioinnin vaikutuksista.

”Palveluita ostavien tulisikin suhtautua kriittisesti biosidien turvallisuutta koskevaan mainontaan,” suosittelevat Louhelainen ja Hyvärinen.

Lisätietoja:

Kyösti Louhelainen, projektipäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 040 7532015, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Anne Hyvärinen, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, puh. 029 524 6364, etunimi.sukunimi@thl.fi

Työterveyslaitoksen ja THL:n kannanotto ja suositukset löytyvät Työterveyslaitoksen raportista :  Biosidit ja korjausrakentaminen.

Tekijät : Louhelainen Kyösti, Santonen Tiina, Moisa Johanna, Stockmann-Juvala Helene, Pennanen Sirpa, Lapinlampi Tuomo. Työterveyslaitos 2016.

THL:n sivuilta löytyy myös linkki kirjallisuuskatsaukseen biosidien käytöstä sisäympäristöissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)

Työterveyslaitos