Paula Hellemaa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton toiminnanjohtajaksi

Allergia- Iho- ja Astmaliiton tavoitteena on parantaa allergisten, astmaatikkojen, eri tavoin herkistyneiden sekä erilaisia ihotauteja sairastavien ja heidän läheistensä elämää sekä edistää heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan.

-Kohderyhmämme laajenee ja kasvaa, ja meidän tehtävämme on yhä monimuotoisemmin mahdollistaa ja tukea osallistumista ja osallisuutta vaikuttaa ihmisten oikeuteen saada tietoa. Lisäksi haluamme, että erilaisissa elämänvaiheissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua järjestömme toimintaan niin lyhyt- kuin pitkäkestoisestikin, Hellemaa kertoo.

-Minun roolini on toimia luotsina yhteisössä, jossa jäsenten ääni kuuluu ja toteutuu. Pidän kunniana, että voin omassa roolissani edistää hyvää yhdenvertaista arkea niin verkostojen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, tutkimuksen kuin järjestöpalveluidenkin kautta ja tietenkin yhteistyössä upeiden jäsenyhdistysten ja jäsenten kanssa, Hellemaa selventää.

Hellemaa kertoo ottaneensa uuden tehtävän innoissaan vastaan.

-Meillä on aktiivinen liitto, monipuolista toimintaa, ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät verkostot ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Yhdessä voimme koota ihmisiä yhteen, tarjota ja kehittää monimuotoisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia sekä apua ja tukea arkeen.

Yhteistyöllä vaikuttamista

Terveystieteiden maisteri Paula Hellemaa kertoo uuden oppimisen olevan hänelle elämäntapa. Töiden ohessa hän on opiskellut muun muassa palvelumuotoilua, henkilöstöjohtamista ja sisäilmaongelmien hallintaa eri opinahjoissa.

Allergia- Iho- ja Astmaliitossa työskentelemiensä vuosien aikana Hellemaa on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa liiton ydintehtäviä, monimuotoista vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja vaikuttamistoimintaa. Monipuoliseen työnkuvaan ovat kuuluneet esimerkiksi Kansallisen Allergiaohjelman väestöviestintää, sisäilman hallintayhteistyötä sekä luontoliikunnan ja monimuotoisen luonnon edistämistä. Lisäksi hän on ollut mukana edistämässä Savuton Suomi 2030 -tavoitetta.

-On ollut hienoa päästä tekemään yhteistyötä niin sitoutuneiden vapaaehtoisten, kokemustoimijoiden kuin maan parhaiden asiantuntijoidenkin kanssa – ja se, että puheet ovat johtaneet myös tekoihin, Hellemaa sanoo.

Liiton jäsenille Hellemaa haluaa lähettää terveisensä:

-Jäsenenä olet tärkein! Yksin ihminen on melko voimaton hankalassa elämäntilanteessa tai vaikuttamistyössä. Siksi haluan erityisesti kiittää siitä, että jokainen jäsen on tehnyt valinnan olla allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien puolella. Yhdessä toimiminen merkitsee todellista mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua. Yhdessä olemme enemmän!

Toim. Anna Merikari