Pohjoismaista yhteistyötä sisäilmaston alalla – lausuntokierros meneillään

Pohjoismaiden yhteistyö on tuottanut tulosta nyt myös sisäilmastoon liittyvissä asioissa. Lausunnolle on valmistunut yhteispohjoismainen ehdotus olemassa olevien rakennusten sisäilman luokitukseksi. Ehdotus, jonka valmistelevassa työryhmässä ovat Suomesta olleet mukana emeritus professori Olli Seppänen sekä Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri, jotka molemmat ovat olleet mukana myös suomalaisen Sisäilmastoluokituksen kehittelyssä. Projektin johtoryhmässä on ollut diplomi-insinööri Ari Ilomäki Rakennusteollisuudesta. Ehdotuksen lausuntoaika päättyy jo 13.10.2014.

Rakennus­- ja LVI-­alalla on aikaisemmin tehty vahvaa pohjoismaista yhteistyötä. Esimerkiksi rakentamismääräykset tehtiin aiemmin yhteistyössä ja tutkimusyhteistyötä harrastettiin paljon. EU:hun liittyminen kuitenkin lopetti kaiken tämän yhteistyön. Piti suunnata katse koko Eurooppaan ja pohjoismaista kuppikuntaa ei saanut muodostaa. Vain EU:n ratkaisut ja CEN­-standardointi olivat jotakin.

Pohjoismaiden pääministerien kokouksessa tämän vuosikymmenen alussa päätettiin jälleen käynnistää pohjoismainen yhteistyö rakennusalalla. Tavoitteeksi asetettiin kehitystyö pohjoismaissa “The Nordic Region – leading in green growth” hengessä.

Pohjoismaista aloitteellisuutta päätettiin tukea seuraavilla alueilla:

  • Rakennusten korjaaminen kestävän kehityksen hengessä
  • Sisäilmasto ja siihen liittyvät vapaaehtoiset standardit
  • Yhteisvaikuttaminen eurooppalaiseen standardointiin ympäristöön vaikuttavien tuotteiden vaatimusten ja kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen kysymyksissä.

Eri alueiden haasteita pohtimaan päätettiin perustaa pohjoismaiset asiantuntijaryhmät, joiden tulokset sitten saatettaisiin julkiseen keskusteluun.

Sisäilmaston osalta on nyt julkaistu ehdotus olemassa olevien rakennusten sisäilmaston neliportaiseksi luokitukseksi. Luokitus on tarkoitettu työkaluksi rakennusten sisäilmaston kunnon arviontiin ja apuvälineeksi korjauspäätösten tekoon. Sen alin luokka vastaa tavoitteeltaan suurin piirtein Suomen Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja paras luokka Sisäilmastoluokitus 2008:n S2­luokkaa. Koko ehdotus, joka sisältää paitsi varsinaista ehdotusta myös mielenkiintoista tausta- aineistoa on luettavissa verkkosivuilla, joissa myös kerrotaan miten lausunnot on laadittava.

Lisätietoja :

http://nordicinnovation.org/events/public-consultation-nordic-region-as-standard-maker/public-consultation-new-nordic-scheme-for-indoor-climate-classification/