Poistoa palkittiin Turun Eurooppa-foorumilla

– Saamamme palkinto on tunnustus paitsi tekemästämme työstä myös tunnustus koko siivousalalle. Lisäksi palkinto on osoitus siivousalan arvostuksen parantumisesta sekä sisäilma-asioiden ajankohtaisuudesta, sanoo Poistoa Oy:n perustaja, rakennusterveysasiantuntija Niina Kesti.

Poistoa sai alkunsa vuonna 2013 asiakkaiden toiveesta ja selkeästä tarpeesta perustaa homesiivoukseen erikoistunut yritys. Poistoa on viimeisen kuuden vuoden aikana kasvanut voimakkaasti ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana homesiivouksen ja vaativan pölynhallinnan toteuttajana. Koko Suomen alueella toimiva alansa markkinajohtaja työllistää tällä hetkellä yli sata siivousalan asiantuntijaa. Puhtausalalle epätyypillisesti työntekijöistä on karkeasti arvioiden noin puolet naisia, puolet miehiä.

Tutkimustyötä tarvitaan vielä paljon lisää. Homesiivous vaatii ammattitaitoa, ja alaa tulisi säännöstellä, Niina Kesti kertoo.

Asiakkaat ovat löytäneet Poistoan sen hyvän maineen ja suosittelujen perusteella.

-Kova työ ja moraali, sitoutuminen, ammattitaito ja saavutettu asiakkaiden luottamus sekä sisäinen kehitystyö, listaa Kesti tekijöitä, miksi Poistoa on tänä päivänä niin menestynyt kuin se on.

-Toimintamme perustuu tieteen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen. Henkilökuntamme ammattitaito on huipputasolla, ja kaikilla esimiehillämme on alan korkein koulutus, kuten siivousteknikon, restonomin, JET:n (johtamisen erikoisammattitutkinto) tai rakennusterveysasiantuntijan koulutus, Kesti selventää.

Poistoa on myös itse mukana järjestämässä alan ammattitutkintoon johtavia koulutuksia sekä kouluttaa tilaajia eri yrityksissä.

Ongelmiin voidaan puuttua ajoissa

Homesiivousten lisäksi Poistoa tekee myös ylläpitosiivouksia. Monen koulun, päiväkodin ja työpaikan pinnat ovat todella pölyisiä, ja pölyisyys heijastuu suoraan myös sisäilmaan.

-Esimerkiksi ns. yläpölyt ovat yksi tärkeä ylläpitosiivouksessa huomioitava asia. Yläpölyt tulisi poistaa säännöllisesti, sillä tutkimusten mukaan niiden poistaminen vaikuttaa myös alapintojen pölyisyyteen, Kesti sanoo.

Kesti tähdentää, että siivous vaatii aina koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan siinä tulee käyttää ammattivälineitä. Siivoojat ovat avainasemassa myös tilojen havainnoijina. Siivoojat huomaavat usein ensimmäisinä esimerkiksi pintojen väri- ja hajumuutokset, joilla on merkitystä sisäilman laatuun. He myös käyvät tiloissa, joissa muut eivät välttämättä käy, joten he näkevät enemmän. Ongelmiin voidaan näin ollen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Siivousalan haasteita

Kesti näkee siivousalan suurimpana haasteena palvelun tilaajat ja sen, että siivousalan työajoista on tingitty jo vuosien ajan. Lisäksi kemikaaleja käytetään liikaa, vaikka niiden käyttöön tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota:

– Meillä Suomessa tehdään edelleen esimerkiksi eri pintojen turhia desinfiointeja tai annostellaan väärin kemikaaleja, Kesti toteaa.

Poistoa on mukana monissa tutkimuksissa, mm. SIBI-hankkeessa, jossa tutkitaan siivouskemikaalien vaikutusta sisäilmaan.

-Tutkimustyötä tarvitaan vielä paljon lisää. Homesiivous vaatii ammattitaitoa, alaa tulisi säännöstellä, ja siinä toimivilla yrityksillä tulisi olla sertifikaatit ja laatuvaatimukset. Se helpottaisi myös tilaajan roolia, Kesti tähdentää.

Poistoan tulevaisuuden Niina Kesti näkee valoisana:

-Poistoa on jatkossakin markkinajohtaja omalla toimialallaan. Toiminta kasvaa, mutta hallitusti. Sovitusta laatutasosta on aina pystyttävä huolehtimaan. Myös kansainvälistyminen on meille mahdollista.

Poistoa Oy on ollut Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen syksystä 2013.

Teksti: Anna Merikari