Pro Sisäilma -tunnustus Kristina Saarelalle

Kristina Saarela on ollut Sisäilmayhdistyksen henkilöjäsenenä sen alkutaipaleilta lähtien, ja hän oli aktiivisesti mukana Suomessa järjestetyn Indoor Air 1993 -konferenssin järjestelyissä. Osana Sisäilmayhdistyksessä laadittua ja 1995 julkaistua Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitusta kehitettiin rakennusmateriaalisen päästöluokitus, jonka mittausmenetelmät ja tavoitearvot perustuivat Kristinan johtaman työryhmän 1990-luvulla tekemään työhön. Hänellä on ollut keskeinen rooli myös teollisuuden tukemisessa vähäpäästöisten materiaalien kehittämisessä. Rakennusmateriaalien päästöluokitus on laatimisestaan lähtien edistänyt vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja kalusteiden kehittämistä ja käyttöä. Päästöluokitellut M1-materiaalit ovat edistäneet sisäilman terveellisyyttä ja vähentäneet ilmanvaihdon tarvetta parantaen samalla rakennusten energiatehokkuutta

Kristina on lisäksi ollut keskeinen toimija päästöjen kammiomittausmenetelmien ja analysointimenetelmien kehittämisessä sekä niihin liittyvässä kansainvälisten standardien standardoimistyössä. Nämä standardit ovat pohjana tälläkin hetkellä käytössä oleville ISO- ja CEN-standardeille. Ilman Kristinan panostusta ei tämän muotoista materiaaliluokitusta todennäköisesti olisi kehitetty eikä markkinoilla olisi tarjolla samalla tavalla vähäpäästöisiä materiaaleja. Voidaankin todeta, että Kristinan työ paremman sisäilman puolesta on ollut todella merkittävää.

Tunnustus jaettiin järjestyksessään 38. Sisäilmastoseminaarissa Helsingissä 14.3.2023. Sisäilmastoseminaari on Sisäilmayhdistyksen vuosittain järjestämä sisäilma-alan merkittävin tapahtuma, jossa saadaan ajantasainen katsaus alan tutkimuksen tilaan Suomessa.

Pro Sisäilma -tunnustus on aiemmin myönnetty emeritusprofessori Olli Seppäselle
(v. 2018) ja diplomi-insinööri Esko Kukkoselle (v. 2020).

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.