Puhtausalan murros ravistelee meitä kaikkia

Puhdas sisäilma, puhtaus ja hygienia ovat usein näkymättömiä, mutta ne muuttuvat näkyviksi, kun alan ammattilaista, siivoojaa, ei ole. Puhtausalan murros vaikuttaa jatkossa jokaiseen suomalaiseen.

Ammatillinen puhtausala on samassa murroksessa kuin monet muutkin alat tällä hetkellä. Ei siis mitään uutta monelle vai onko sittenkin? Tiesitkö, että tulevaisuudessa suuri osa työntekijöistä siivoaa oman työnsä ohessa? Se koskee todennäköisesti juuri sinua. Miksi näin? Meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi ammattilaisia huolehtimaan Suomen kiinteistöjen puhtaudesta. 

Puhtausala on pinta-alaltaan Suomen suurin toimiala

Puhtausala on Suomen suurin toimiala, kun laskennan kohteena on rakennusten pinta-alat. Kiinteistöjen pinta-ala on yli 190 miljoonaa neliömetriä, ja lisää rakennetaan koko ajan. Varallisuutta kiinteistöihin on sitoutuneena yli 500 miljardia euroa, mikä edustaa 45 prosenttia kansallisvarallisuudestamme. Tällä hetkellä puhtaanapidon parissa työskentelee 100 000 ammattilaista. 

Työsuhteiden laatu puhtausalalla on yli 70-prosenttisesti epätyypillisiä: työsuhteet ovat esimerkiksi osa-aikaisia tai määräaikaisia. Rakennettujen kiinteistöjen kunto heikkenee, ja korjausvelan määrä kasvaa samaan aikaan epäedullisella kulmakertoimella. Tämä käy ilmi Rakennetun omaisuuden tila 2023
-raportista. 

Kuinka moni työskentelee puhtausalalla 2030?

Tarvitsemme puhtauden ammattilaisia, jotta suomalaisten on jatkossakin turvallista ja terveellistä matkustaa junissa, asioida kauppakeskuksissa, olla penkkiurheilijoita, harrastaa sisäliikuntaa tai mennä esimerkiksi sairaalaan. Puhtaus on usein näkymätöntä, mutta se muuttuu näkyväksi, kun siivoojaa ei ole. 

Faktaa on myös se, että puhtausalan ammattilaisista eläköityy noin 25 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi alan osaamiskato kasvaa ammattilaisten siirtyessä muihin tehtäviin. Suomen huoltosuhde muuttuu radikaalisti vuoteen 2030 mennessä. Kuinka moni on puhtausalan ammattilainen tulevaisuudessa? 

Tarvitsemme digisiivousta

Mistä saamme apua, jotta ympäristömme on jatkossakin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä? Autatko sinä vai robotti ja digitalisaatio? Työperäinen maahanmuutto? Osatyökykyiset ihmiset? Hyväkuntoiset eläkeläiset? Kaikki edellä mainitut ovat varmasti osa ratkaisua, mutta eivät ratkaise asiaa yksinään. Tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan haasteisiin, uudenlaista osaamista työn tekemiseen, siivouspalvelujen suunnitteluun ja siivouspalveluiden ostamiseen.

Teknologinen kehitys, digisiivous, on ehdoton edellytys siihen siivouslaatutasoon, johon olemme tottuneet. Onneksi tämä on alallamme juuri oikeanlaisessa myötätuulessa. Anturiteknologia ja sen hyödyntäminen laajenee, robotisaatio tulee lähemmäksi meitä kaikkia, ja digitaaliset alustat mahdollistavat työn suunnittelun ja seurannan sekä raportoinnin reaaliaikaisesti. Teknologian hyödyntäminen on otettava yhtä tärkeäksi osa-alueeksi kuin työvoiman saanti. Ihmistä kuitenkin tarvitaan aina! Mutta ammattilaisen rinnalle tarvitsemme puhtausalan työtä helpottavaa teknologiaa. 

Siivottavuus on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä puhtausalan arjessa? Me tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan siivouspalvelujen tuottamiseen. On mietittävä, tuottaako puhtauspalvelun julkinen taho, yksityinen siivouspalveluorganisaatio vai omat työntekijät.

Uskon vahvasti, että tulevaisuudessa kaikki edellä mainitut tahot tuottavat puhtautta. Julkiset organisaatiot ovat tietoisia omien kiinteistöjensä tilasta, samoin kuin siivouspalveluliikkeet ovat tietoisia omista mahdollisuuksistaan tuottaa palvelua tulevaisuudessakin. Mutta kuinka käy kiinteistöjen, joilla ei jatkossa ole puhtauspalvelua saatavilla? Jos tähän ei varauduta ajoissa, suomalaisilla on käsissään valtava haaste. 

Teknologian hyödyntämisen lisäksi tulevaisuudessa on huomioitava rakennusten siivottavuus aiempaa paremmin jo rakennusten suunnittelu- ja peruskorjausvaiheessa. Tällä mahdollistetaan nykyaikaisen teknologian käyttäminen kohteessa, helpotetaan siivoustyötä ja kiinteistöstä tulee houkuttelevampi sekä siivouspalveluyrityksille että heidän työntekijöilleen työpaikkana. 

Muutos on mahdollisuus

Yksi asia ei ole muuttunut. Haluamme edelleen poistaa likaa ja pölyä paikasta, johon se ei kuulu. Tässä suhteessa pätee edelleen pesuympyrän nelijako: aika, mekaniikka, lämpötila ja kemia. Vettä käytetään aina jossain kohdin enemmän tai vähemmän. Ja nykyään ehdottomasti vähemmän! Se, millä menetelmillä siivousta tuotetaan, on sekin syytä pitää mukana puhtausalan osaamisrepussa. 

Olemme kuitenkin uudenlaisen oppimisen äärellä. Teknologisen osaamisen lisäksi meidän on opeteltava uuteen työnteon malliin. Ja tämä avaa meille kaikki ovet ja ikkunat uusiin mahdollisuuksiin. Voimme rakentaa puhtausalasta myös nuoria houkuttelevan ammattialan, jossa on mahdollista tuottaa puhtautta uudella tavalla esimerkiksi pelillistämisellä – esihenkilötaitoja unohtamatta.

Puhtaus on meille kaikille iso asia nyt ja tulevaisuudessa!

Teksti: Sari Mattila

Sari Mattila, johtaja, Puhtausala ry