Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 julkistettiin

ROTI-hankkeen tavoitteena on koota yhteen asiantuntijatietoa sekä jakaa rakennettua ympäristöä koskevaa ajankohtaista tietoa. Lisäksi sen on tarkoitus toimia alan innoittajana. Ensimmäinen ROTI-raportti ilmestyi vuonna 2007, ja sen jälkeen se on ilmestynyt joka toinen vuosi. ROTI-hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

ROTI 2019-raportti tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja kansalaisille. Sen tilasto- ja faktapäivitykset sekä kansainväliset vertailut on tehnyt VTT.

ROTI 2019 -raportissa tarkastellaan rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita: rakennuksia, liikenneverkkoja, yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, koulutusta ja kehitystä, digitaalisia ratkaisuja, arkkitehtuuria, suunnittelua, muotoilua ja taidetta. Vuoden 2019 teemana on kaupungistuminen.

Tutustu ROTI 2019-raporttiin TÄSTÄ.