Rakennuksen haitta-aineista on julkaistu uusia RT-kortteja

Rakennuksen käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja korjaustöihin liittyvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi tulee perusteellisesti selvittää onko rakennuksessa terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita, esimerkiksi asbestia. Rakennustieto on julkaissut aiheesta uusia RT -kortteja. Niistä löytyy ohjeita sekä haitta-ainetutkimuksen tilaamiseen ja itse tutkimiseen.

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje. (2014)

Ohjeessa esitetään ohjeita haitta-ainetutkimusten käyttötarkoituksesta, tutkimuksen tarpeen arvioinnista ja tutkimuksen tilaamisesta sekä tutkijan pätevyydestä. Ohjeessa esitetään tietoja haitallisten aineiden ominaisuuksista. Liitteissä on esimerkkejä tarjouspyyntömalleista.

LIITE 1 Rakennusaineiden ja -tarvikkeiden markkinoillaoloaikoja

LIITE 2 Tarjouspyyntöasiakirja – Laaja haitta-ainetutkimus

LIITE 3 Tarjouspyyntöasiakirja – Rajattu haitta-ainetutkimus

LIITE 4 Tarjouspyyntöasiakirja – Ulkovaipan haitta-ainetutkimus

Ohje on julkaistu kortteina RT 20-11159, KH 90-00552, LVI 01-10552, Infra 061-710134; Haitta-ainetutkimus.

Lisätietoja: https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/11159.html.stx

_____________________________________________________________________________________

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet.

RT-kortissa annetaan ohjeita haitta-ainepitoisista rakenteista, rakennustuotteista ja järjestelmistä sekä niiden tutkimisesta. Sen liitteissä esitetään tutkimusta ja analysointia koskevat käsitteet sekä rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa.

LIITE 1 Tutkimusta ja analysointia koskevat käsitteet

LIITE 2 Rakennusaineiden ja -tarvikkeiden markkinoillaoloaikoja

LIITE 3 Rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa

Ohje on julkaistu kortteina (2014), RT 20-11159, KH 90-00553, LVI 01-10553, Infra 061-710135

Lisätietoja:

https://www.rakennustietokauppa.fi/rt-20-11160-haitta-ainetutkimus.-rakennustuotteet-ja-rakenteet.-2014-/108799/dp