Rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioita käsittelevä ohje-ehdotus lausuntokierroksella

Ehdotus sisältää ohjeita korjaussuunnitteluun, rakennusten kosteusvaurioiden arvioimiseen ja tutkimiseen. Ohjeessa käsitellään myös korjaamisesta, työmaa-aikaista laadunvarmistusta ja valmistumisen jälkeen tehtävää seurantaa.

Lausuntopyynnön aineisto löytyy Rakennustiedon verkkosivuilta.

– RTS 21:28 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, ohje-ehdotus
– RTS 21:28 Lausuntoesittely
– RTS 21:28 Lausuntovastauslomake

Lausuntoaika päättyy 31.12.2021.