RAKENNUSALA PYRKII LÄHES NOLLAENERGIARAKENNUKSIIN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n alkuvuonna käynnistämässä FInZEB -hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”.

Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.

Tavoitetasoja asetettaessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten sisäilman laatuun, rakentamisen kustannustehokkuuteen sekä rakennusten ja rakenteiden turvallisuuteen, terveellisyyteen ja toimivuuteen. Vuoden 2015 alkuun kestävässä FInZEB-hankkeessa tarkastellaan myös rakennusten energiatehokkuuden parantamisen keinoja sekä alueellisten ja paikallisten energiaratkaisujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkoitus on, että hankkeen tulokset vaikuttavat suoraan normiohjaukseen ja alan koulutukseen.

– Yhteisen hankkeen avulla saamme teollisuudesta tärkeää käytännönläheistä tietoa siitä, miten Suomessa kyetään tekemään järkevästi erittäin energiatehokkaita rakennuksia ja minkälaisia vaatimuksia niille tulee asettaa. Tarkoitus on myös vauhdittaa yrityksiä prosessien, menetelmien ja tuotteiden kehittämiseen, rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä sanoo.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on edellyttänyt useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Niitä ovat olleet esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamisen energiamääräykset sekä energiatodistuskäytäntö. Koska rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankäyttäjä, EU:ssa on päätetty siirtyä seuraavaksi lähes nollaenergiarakennuksiin, joiden vähäinen energiatarve katetaan lähinnä uusiutuvalla energialla. Näille ratkaisuille tulee olemaan siis EU:n laajuiset markkinat. Rakennusalaa kannustetaan kehittämään, tutkimaan ja toteuttamaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia rakennuksia kokemusten ja osaamisen kartuttamiseksi. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikkien uusien viranomaisten käytössä olevien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia ja vuoden 2021 alusta vaatimus koskee myös muita uusia rakennuksia.

FInZEB -hankkeeseen osallistuu Suomen johtavia energiatehokkaan rakentamisen asiantuntijoita. Pääkonsulttina toimii Granlund Oy. Avoimissa työpajoissa kerätään tietoa ja kokemuksia toteutuneista kohteista. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan maaliskuussa avautuvilla

www.finzeb.fi-verkkosivuilla