Rakennusalan koulutusta myös Oulun yliopistoon

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasa profiloituu jatkossa vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto puolestaan vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen alaansa.

Osana valtakunnallista yliopistojen profiloitumiskeskustelua Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto ovat sopineet saksan ja venäjän kielen välisestä keskinäisestä työnjaostaan. Yliopistojen esitysten mukaisesti Itä-Suomen yliopiston koulutusvastuu saksan kielessä poistuu ja siirtyy Turulle, ja Turun yliopiston koulutusvastuu slaavilaisissa kielissä poistuu ja siirtyy Itä-Suomen yliopistolle.

Tekniikan ja myös rakennusalan kannalta koulutusalalla on tärkeää, että Vaasan yliopistolle lisätään tuotantotalouden koulutusvastuu. Oulun yliopistolle puolestaan lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu. Oulun yliopistolle myönnettävä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu vastaa erityisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööreistä ja rakentamisalan keskijohdon ammattilaisista.

Uudet koulutusvastuut toteutetaan yliopistoille sopimuskaudelle 2017 -2020 myönnetyn perusrahoituksen ja sovittujen tutkintotavoitteiden puitteissa.