Rakennusfysiikkaseminaari veti väkeä

Tampereen teknillisen yliopiston ja Rakennusinsinööriliiton RIL järjestivät yhdessä neljännen kerran rakennusfysiikan seminaarin. Erityisesti käsitellyiksi tulivat tällä hetkellä kovin ajankohtaiset kosteuteen ja sen haittojen estämiseen liittyvät rakennusfysiikan kysymykset.

Kolmipäiväinen tilaisuus veti rakennustekniikasta kiinnostuneita Tampere-taloon satapäin. Kosteusasioiden lisäksi tilaisuudessa nousi esille se, että suunnittelussa tarve ymmärtää rakennuksen fysikaalinen käyttäytyminen sekä lämmön ja kosteuden kulku rakennuksen osissa ja tiloissa. Rakenteet ovat monimutkaistuneet ja energiavaatimusten kiristyminen on asettamassa aina uusia tiukempia vaatimuksia asioiden osaamiselle. Tilaisuuden vetäjä professori Juha Vinha Tampereen teknillisestä yliopistosta on tehnyt suurtyön mahdollistaessaan osaltaan rakennusfysiikan nousun näin suunnittelijakunnan tietoisuuteen.

Mutta rakennusfysiikka ei ole vain lämpö- ja kosteusasioiden parempaa osaamista. Myös rakennusakustiikka on tärkeää. Rakentamismääräyksiä ollaan juuri uusimassa. Siinä on tärkeää, että myös akustiset vaatimukset seuraavat aikaansa.
Seminaarissa tuli myös ilmi, että kaikkein tärkeintä on se, että rakentaminen ja rakennuksen käyttö hoidetaan siten, että rakennusfysiikan lainalaisuudet muistetaan. Asia on koulutuksen kannalta vaativa. Hyvää esimerkkiä asian hoidosta on antanut tilaisuudessa palkittu Oulun rakennusvalvonta, joka pyrkii ”hoksauttamaan” asiakkaansa asian ymmärtämiseen. Heillä on myös kehitetty kuivaketjuajattelu. Kuivaketju 10, jolla kylmäketjun tavoin voidaan taata rakenteiden kuivana pysyminen kaikissa vaiheissa.

Seminaarin esitykset on koottu julkaisuun:

Vinha, J. & Ruuska, T. (toim.) Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.–22.10.2015, Tampere. Seminaarijulkaisu 4. Tampere, TTY, Rakennustekniikan laitos, Rakennetekniikka. 642 s. + 41 liites. 45 €

Myynti: Juvenes Teknillisen Yliopiston Kirjakauppa, TTY:n Rakennustalo, Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere, Puh. 0207 600 394 tty.kampuskauppa@juvenes.fi

RIL on myös äskettäin julkaissut uuden Rakennusfysiikan käsikirjan.