RTA-neuvottelupäivä järjestettiin 11.3.

Rakennusterveysasiantuntijoiden, sisäilma-asiantuntijoiden ja kosteusvaurion kuntotutkijoiden neuvottelupäivä järjestettiin nyt toista kertaa maanantaina 11. maaliskuuta Helsingissä. Tilaisuus oli tarkoitettu sertifioiduille RTA-, SISA- ja KVKT-asiantuntijoille, kyseisen koulutuksen käyneille, koulutuksen järjestäjille ja henkilösertifioijille. Neuvottelupäivään osallistui kaikkiaan noin 170 kiinnostunutta.

Ohjelmassa huomioitiin aiempi palaute neuvottelupäiviltä ja nyt esitetyt toiveet.

– Osallistujat toivoivat ennakkoon keskustelua muun muassa olosuhdearvioinnin tekemisestä, pätevyysjärjestelmän toimivuudesta, koulutuksen yhdenmukaistamisesta, taustakoulutuksen huomioimisesta työtehtävissä sekä ammattietiikasta, kertoo Terveet tilat -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen ympäristöministeriöstä.

Terveydensuojelulain kokonaisuudistus esillä

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä avasi neuvottelupäivän kertomalla muun muassa ajankohtaisista asioista Terveet tilat 2028 -ohjelmassa ja Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa sekä ministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toteuttaa terveydensuojelulain kokonaisuudistuksen vuosina 2024 – 2027. Tavoitteena on päivittää lainsäädäntöä tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja tarkastella sisäilmasäädöksiä, hallintomenettelyjä, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä, asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia sekä terveydensuojelulain suhdetta muuhun lainsäädäntöön. Ministeriö käynnistää terveydensuojelulain kokonaisuudistuksen aloituswebinaarilla 25. maaliskuuta klo 12 – 15. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan webinaariin oheisesta linkistä Terveydensuojelulaki uudistetaan – Aloituswebinaari 25.3.2024 – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Kuntien sisäilmaverkosto esitteli olosuhdearvioinnin tulkintaohjetta

RTA-neuvottelupäivän ensimmäisessä osuudessa keskityttiin olosuhdearvioinnin ohjeistukseen. Kuntien sisäilmaverkostossa on käsitelty Työterveyslaitoksen vuonna 2022 julkaisemaa päivitettyä ohjeistusta sisäilmastoselvityksestä ja olosuhdearvioinnista. Sisäilmaverkostossa mukana olevat kunnat ovat todenneet, että joihinkin arviointikriteereihin kaivataan täsmennyksiä arviointien yhdenmukaistamiseksi. Tämän johdosta sisäilmaverkostossa on tehty täsmennyksiä olosuhdearvioinnin arviointikriteerien käyttöön. Muutamissa kunnissa on myös pilotoitu näitä täsmennyksiä, jotka kohdistuvat Työterveyslaitoksen Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohjeen lukuun 7. Neuvottelupäivässä sisäilma-asiantuntija Laura Pyykkö Tampereen Tilapalvelut Oy:stä, johtava sisäilma-asiantuntija Riitta Karjalainen Helsingin kaupungilta ja sisäilmakoordinaattori Piia Markkanen Vantaan kaupungilta esittelivät näitä täsmennyksiä ja niistä käytiin keskustelua.

Johtaja Sanna Lappalainen Työterveyslaitokselta kommentoi kuntien sisäilmaverkoston täsmennyksiä ja taustoitti samalla syitä sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin luomiselle. Lappalaisen näkemyksen mukaan olosuhdearvioinnin arviointikriteerejä voi täsmentää, mikäli tähän on nähty tarve tilaajien puolelta. Hänen mukaansa monet kuntien täsmäytyksistä ovat loogisia, mutta esimerkiksi altisteiden arviointi ja pisteytys eivät ole yhteneviä. Lappalainen korosti, että rakennusterveysasiantuntijan tulisi valita kriteereihin liittyvä osatulos, joka parhaiten kuvaa tutkittavaa aluetta.  

Kuntien sisäilmaverkosto toivoo olosuhdearviointeja tekeviltä tahoilta kommentteja laatimiinsa täsmennyksiin ja Sisäilmayhdistys ry auttaa kommenttien keräämisessä. Täsmennyksiin voi tutustua ja kommentit jättää osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/KSVohje2024.

Keskustelua asunnon terveyshaittakäsittelystä viranomaisessa

Iltapäivän kahvitauon jälkeen ylitarkastaja Titta Manninen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta kertoi päivitetystä ohjeesta asunnon terveyshaittaepäilyn käsittelystä viranomaisessa. Manninen muistutti, että terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa arvioi terveydensuojeluviranomainen. Valviran ohjeessa on myös raportointimalli ulkopuolisen asiantuntijan tekemälle asunnon sisäilmaselvitykselle terveydensuojeluvalvonnassa. Raportoinnissa ulkopuolisen asiantuntijan tulisi muun muassa antaa riittävät tiedot rakennusta koskeviin sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja olosuhteisiin sekä johtopäätöksiin liittyviin epävarmuuksiin.

Visailua ilmanvaihdon teemoista

Iltapäivän viimeisessä esityksessä testattiin neuvottelupäivän osallistujien tietämystä ilmanvaihdosta leikkimielisessä kyselyssä. Terveet tilat 2028 -ohjelmassa on yhdessä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n kanssa suunniteltu ilmanvaihtoalan täydennyskoulutusta rakennusterveysasiantuntijoille. Koulutuspaketin suunnittelijat, IV-asiantuntija Antti Alanko ProBoreal Oy:stä sekä johtava asiantuntija Lari Eskola A-Insinöörit Oy:stä ja projektipäällikkö Elina Manelius A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä esittelivät keväällä toteutettavan ilmanvaihtokoulutuksen sisältöä. Pilottikoulutuksen järjestämisestä vastaa SuLVI ry, joka kehittää koulutuspakettia saatavan palautteen perusteella. Tavoitteena on parantaa RTA-, SISA- ja KVKT-asiantuntijoiden osaamista ilmanvaihdosta.

Neuvottelupäivistä perinne

Neuvottelupäivän järjesti tänäkin vuonna sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Sisäilmayhdistyksen, Valviran, Terveet tilat 2028 -ohjelman ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa.

– Neuvottelupäivien osanottajamäärä kasvoi edellisvuodesta. Pohdimme nyt, josko neuvottelupäivät järjestettäisiin myös ensi vuonna, lisää neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Terveet tilat 2028 -uutinen 18.3.2024