Rakennusterveysasiantuntijat saivat oman yhdistyksen

Uuden yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 15.11.2017 Porvoossa järjestetyn Sisäilmapaja 2017:n yhteydessä. Kokoukseen osallistui ja perustamiskirjan allekirjoitti 24 eri puolilla Suomea toimivaa rakennusterveysasiantuntijaa. Yhdistys kirjattiin yhdistysrekisteriin 9.3.2018.

Rakennusterveysasiantuntijat ovat laajimman koulutuksen saaneita sisäilmastoon liittyvien ongelmien selvittäjiä ja ratkaisijoita. Heidän pätevyysvaatimuksensa on määritelty asumisterveysasetuksessa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia valtakunnallisena rakennusterveysasiantuntijoiden yhdyssiteenä ja heidän neuvonta- ja informaatiokanavana, sekä ylläpitää ja kehittää ammatillista ja tieteellistä pätevyyttään sekä harjoittaa valistus-, koulutus- julkaisutoimintaa ja antaa lausuntoja. Yhdistys käynnistää toimintaansa vuoden 2018 aikana. Aktiiviseen toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet. Jäseniksi voivat hakea alan pätevyysvaatimukset täyttävät henkilöt.

– Suomeen on kahdessa vuosikymmenessä kehittynyt vankka rakennusterveysalan osaamispooli, jonka sisäistä keskustelua ja kehittämistä haluamme edistää. Näemme tämän tärkeäksi erityisesti nyt kun alan toimijoiden määrä lisääntyy vauhdilla, toteaa yhdistykselle valittu puheenjohtaja Miia Pitkäranta.

Keitä ovat rakennusterveysasiantuntijat RTA?

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyysvaatimukset on määritelty terveydensuojelulain nojalla säädetyssä asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015). Pätevyysvaatimuksiin kuuluu soveltuva rakentamisen, luonnontieteiden, ympäristötieteiden tai ympäristöterveyden alan pohjakoulutus, ammatillinen 45 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Pätevyyden ylläpitäminen edellyttää myös jatkuvaa täydennyskouluttautumista. Rakennusterveysasiantuntijoita kouluttaa Suomessa tällä hetkellä kahdeksan eri oppilaitosta ja valmistuneiden asiantuntijoiden määrä on voimakkaassa kasvussa. Rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifioinnista vastaa VTT. Tällä hetkellä sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita toimii Suomessa noin 220 henkeä.

Rakennusterveysala on viime vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti muun muassa Suomen rakennuskannan ikääntymisen ja tiukentuneiden sisäilman laatuvaatimusten takia. Kentällä on kasvava tarve koulutetuille asiantuntijoille, joilla on kyky selvittää erityyppisten sisäilmaongelmien aiheuttajia ja arvioida rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kunnon vaikutusta rakennuksen terveellisyysolosuhteisiin. Tähän asiantuntijoiden tarpeeseen on vastattu alun perin vuonna 1997 Kuopion yliopistossa käynnistyneellä sisäilmakoulutuksella, joka on sittemmin muotoutunut nykyisen kaltaiseksi rakennusterveysasiantuntijakoulutukseksi.