Rakennustiedon kevään julkaisuja

Rakennustieto on julkaissut uusitun RakMK:n kaikki asetukset säännöskortistossa. Asetusten tuomia muutoksia käytäntöihin kuvataan erillisissä RT -ohjeissa, joista ensimmäisenä on julkaistu Uuden rakennuksen energiatehokkuus – asetusten 788/2017 ja 1010/2017 tuomat muutokset. Seuraavana ovat vuorossa asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetuksen sekä käyttöturvallisuus-, paloturvallisuus- ja esteettömyysasetuksia koskevat muutoskartoitusjulkaisut. Myös niiden RT -ohjeiden, joita uudet asetukset koskevat, päivitystyö on käynnissä. Muun muassa paloluokkaohjeet ovat uusinnassa.

Myös maankäyttö- ja rakennuslaki -kirja uusittu

MRL:n selitysteoksessa käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen. Muutoksia on seurattu vuoden 2017 loppuun. Keskeisimmät muutokset liittyvät suunnittelu- ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseen, valituslupajärjestelmän käyttöönottoon sekä rakentamisen teknisen sääntelyn uudistamiseen. Kirjassa on myös otettu huomioon vireillä olevan maakuntauudistuksen keskeiset vaikutukset viranomaistehtäviin. Kirjan kirjoittajat ovat varatuomari, valt. maist., erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja hallinto-oikeuden dosentti Olavi Syrjänen sekä uusina kirjoittajina hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta ja ympäristöneuvos Susanna Wähä. Kirjan 5. uudistettu painos ilmestyy toukokuun lopulla ja se julkaistaan myös e-kirjana.

RTS -ympäristöluokituksen uusinta valmistuu

Rakennustietosäätiö on jo pitkään valmistellut uutta kansallista kiinteistöjen ja rakennusten ympäristöluokitusta. Ehdotus, jota myös tässä Sisäilmauutisissa esiteltiin lyhyesti helmikuussa, on parhaillaan lausunnolla.  Uutta kriteeristöä kehitetään vastaamaan muuttuneita rakennusmääräyksiä ja -vaatimuksia. Lisäksi otetaan huomioon Sisäilmastoluokitus 2018. Uutena kriteerinä on mukana materiaalitehokkuus, johon sisällytetään myös vastuullinen materiaalihankinta (PEFC, FSC- puutavara).

Toiveet saada ehdotus nopeasti lopullisesti valmiiksi ovat korkealla. Rakennustietosäätiö yhdessä Green Building Council Finlandin kanssa järjestääkin toukokuun 9. päivänä jo RTS -ympäristöluokituksen perusteet -koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi luokituksen perusteet ja sen käyttö suunnittelun ohjauksessa. Sekä sisäilmasto- että ympäristöluokitusta hoitaa Rakennustietosäätiössä luokituspäällikkö Laura Sariola.

 

Kestävä rakentaminen sai uuden verkkolehden

Niin sanottuun kestävään rakentamiseen tähdätään tänä päivänä monin keinoin. Tärkeintä siinä lienee havahtuminen näihin kestävän kehityksen asioihin ja niihin liittyvä tieto. Suomessa merkittävin toimija lienee kansainvälisen Green Building Councilin kansallinen yksikkö, Green Building Council Finland, mikä perustettiin Suomeen jo vuonna 2010. GBC Finland kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa kotimaassa ja kansainvälisesti. GBC Finlandin toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja. Green Building Council aloitti yhdessä Rakennustietosäätiön kanssa julkaisemaan rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön keskittyvä sähköistä lehteä. Loikka-lehti ilmestyy tänä vuonna kaksi kertaa vuodessa sitä voi maksutta ja ilman kirjautumista lukea verkossa.

 

RT tietoväylä uudistuu

Kaiken muun lisäksi rakennustietosäätiö ja RTS kehittävät myös viestintäänsä tänä keväänä. RT tietoväylä, joka on ollut rinnakkain käytettävissä vanhan Rakennustiedon kortistojen käyttöliittymän kanssa, korvaa vanhan palvelun kokonaisuudessaan toukokuun 2018 loppuun mennessä. Tämä ei edellytä erityisiä toimenpiteitä käyttäjiltä. Heitä tullaan informoimaan RT tietoväylän parhaillaan työn alla olevista uusista toiminnallisuuksista huhti – ja toukokuun aikana.

Esko Kukkonen

 

WDBE 2018 kokoaa rakennetun ympäristön digitaaliset ratkaisijat Helsinkiin syksyllä

Hallituksenkin ohjelmassa edistää kiinteistöjen ja rakentamisen digitalisoitumista. Rakennustietosäätiön käytännössä pyörittämä KIRA –digi ohjelma on kerännyt alan asiantuntemusta ja käyttänyt melko suuria summia uusien ratkaisujen etsimiseen. Siihen liittyen pyritään myös kansainvälisyyteen. Helsingissä järjestettävä World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 tuo rakennetun ympäristön digitaalisuuden edelläkävijät syyskuun 11-12. päivinä Finlandia-talolle. Tapahtuma on tarkoitettu toimialan elinkaaren kaikille osapuolille rakennuttajista suunnittelijoihin, toteuttajiin, omistajiin ja ylläpitäjiin ja siihen odotetaan puhujia ja osallistujia yli 15 maasta. Mukaan tulee myös teknologian ja palveluiden kehittäjiä, käyttäjiä sekä julkisia toimijoita.