Rakennustiedon ympäristöluokitus uudistetaan

Rakennusten ympäristöluokituksissa on myös Suomessa paljon käytetty kansainvälisiä BREAM ja LEED luokituksia. Ne antavat melko hyvän mahdollisuuden ympäristötietouden osaamiseen ja sen näyttämiseen Suomenkin oloissa ja lisäksi ne ovat kansainvälisinä tärkeitä, jos kiinteistöllä käydään kauppaa ulkomaille. Suomeen on kuitenkin kehitetty vastaavia kansallisia järjestelmiä, jotka ehkä paremmin vastaavat meidän olosuhteiden ja rakentamistapojen vaatimuksiin. Esimerkiksi sisäilmastoon liittyvät asiat ovat meillä eri tavalla ja tasolla esillä kuin kansainvälisissä luokituksissa.

Viime vuosina on muun muassa Rakennustietosäätiö ja Rakennustieto kehittänyt oman ympäristöluokitusjärjestelmänsä. Luokitus on nyt uudistettavana mikä tapahtuu vielä tänä keväänä. Uudet ehdotetut kriteerit on nyt julkistettu ja niitä käsitellään keskiviikkona 28.2 Rakennustiedossa Helsingissä järjestettävässä workshopissa. Ehdotus lähtee sen jälkeen lausunnolle ja on lausunnolla 15.3–5.4.2018 välisen ajan. Kriteeristöä, jonka voi löytää tarkemmin Rakennustiedon sivuilta, voi kommentoida myös tuossa workshopissa.

Asian hoidosta Rakennustietosäätiössä vastaa luokituspäällikkö Laura Sariola, jolta saa myös lisätietoja.

Kriteeristössä on seuraavia osioita, joissa voi hyödyntää sisäilmastoluokitusta ja materiaalien emissioluokitusta.

• TALOTEKNINEN TOIMINNANVARMISTUS JA VALVONTA
• KOSTEUSTEKNISTEN RISKIEN HALLINTA SUUNNITTELUSSA
• TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTA
• ELINKAAREN HIILIJALANJÄLKI
• RESURSSITEHOKKUUS
• ENERGIATEHOKKUUS
• VIHERRAKENTAMINEN JA HULEVEDET
• LÄMPÖOLOSUHTEET
• SISÄILMAN LAATU
• KÄYTTÄJÄN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
• MATERIAALIEN EMISSIOT
• TILA-AKUSTIIKKA