Rakennustieto palkitsi alan merkittäviä vaikuttajia

RAKEVA-palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Rakennustietosäätiön hallitus myönsi palkinnon professori Yrjänä Haahtelalle mittavasta tutkijanurasta ja useiden merkittävien rakennushankkeiden laadukkaasta ja kustannustehokkaasta toteuttamisesta. Professori Yrjänä Haahtela toimii myös Haahtela-yhtiöiden johdossa.

Palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: ”Professori Yrjänä Haahtela on tehnyt mittavan tutkijanuran 1970-luvulta tähän päivään, ja tutkimustyö jatkuu edelleen. Hän on tuottanut rakennus- ja kiinteistöalalle lukuisia ja laajasti käyttöönotettuja projektin- ja kiinteistönhallinnan metodeja sekä työkaluja rakennus- ja kiinteistöalan hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi Haahtela on johtanut useiden merkittävien julkisten sekä yksityisten rakennushankkeiden toteuttamista laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”

RAKEVA-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat hallituksen edustajina toimitusjohtaja Kim Kaskiaro Talonrakennusteollisuudesta ja kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Espoon kaupungilta sekä edustajiston edustajana rakennusneuvos Ben Grass Ben Grass Consultingista. Palkintona jaettavan pronssisen pienoispatsaan on muotoillut professori Kain Tapper.

RAKEVA-palkintoa on jaettu vuodesta 1986. Kun RAKEVA-säätiön toiminta päättyi vuonna 1992, palkinnon myöntäminen siirtyi vuosiksi 1993-1995 ympäristöministeriön yhdyskuntasuunnittelu- ja rakennustutkimuksen neuvottelukunnalle. Rakennustietosäätiölle palkinto siirtyi vuonna 1996. Vuosina 1997–2001 palkinto jaettiin TEKESin ProBuild-ohjelman yhteydessä joka vuosi ProBuild-RAKEVA -palkintona. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto.

RAKEVA-palkinnon ovat viimeksi saaneet: vuonna 2015 kiinteistöpalvelujohtaja Teppo Salmikivi, Helsingin yliopistolta ja vuonna 2013 rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta.

ga-palkinto Tarmo Pipatille

Tämän vuoden Rakennustiedon ga-palkinto myönnettiin Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatille kiitoksena ennakkoluulottomasta yhteistyöstä ja merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Rakennustiedon ga-palkinto on perustettu vuonna 2007, ja se myönnetään joka toinen vuosi Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Rakennustiedon ga-palkinto on perustettu vuonna 2007, ja se myönnetään joka toinen vuosi.

Palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: “Tarmo Pipatti on nykyisessä tehtävässään Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtajana ja aikaisemmalla urallaan muun muassa Lahden kaupunginjohtajana edistänyt monella tavalla ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä kiinteistö- ja rakennusalan sisällä että alan ja yhteiskunnan eri tahojen välillä. Hän on laajan verkostonsa, ylivoimaisten vuorovaikutustaitojensa ja ammattirajat ylittävän näkemyksensä avulla pystynyt merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Osin kärjekkäidenkin kannanottojensa kautta hän on edistänyt alan sisäistä keskustelua ja pöllyttänyt sen välillä luutuneita ajatusmalleja. Tarmo Pipatti on ollut tärkeä taustavaikuttaja monessa alan yhteisessä kehityshankkeessa. Tällä hetkellä hän toimii muun muassa koko alalle strategisesti tärkeän KIRA-digi -hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana.”

Rakennustiedon ga -palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat hallituksen edustajina rakennusmestari Ari Autio Consrak Oy:stä ja toimitusjohtaja Jari Mäkimattila A -Kruunu Oy:stä sekä edustajiston edustajana aluejohtaja Heikki Lonka ISS Palveluista.

Edellisen, vuonna 2015 myönnetyn ga-palkinnon sai Kehittyvä kerrostalo -työryhmä, johon kuuluivat asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, arkkitehti Ulla Vahtera Helsingin rakennusvalvontavirastosta, johtava tonttiasiamies Pekka Saarinen ja toimistopäällikkö Sami Haapanen Helsingin kiinteistövirastosta sekä suunnitteluinsinööri Anu Turunen Helsingin kaupunginkansliasta. Vuonna 2013 palkinnon sai toimitusjohtaja Ari Ahonen, RYM Oy.

Kuvassa vasemmalta Antti Pirhonen, Harri Hautajärvi, Ari Autio, Eero Salenius, Tapio Valojää, Marju Hiltunen, Kari Laine

Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2017

Rakennustietosäätiö kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975, ja niitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 149. Tänä vuonna kultaisen ansiomerkin saivat: Rakennusmestari Ari Autio, Consrak Oy, arkkitehti Antti Pirhonen, Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy, tekniikan tohtori Harri Hautajärvi, Arkkitehtitoimisto Harri Hautajärvi, tuotepäällikkö Tapio Valojää, Rakennustieto Oy, myymälävastaava Eero Salenius, Rakennustieto Oy, talouskoordinaattori Marju Hiltunen ja projektipäällikkö Kari Laine, Rakennustieto Oy.

www.rakennustieto.fi

Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen säätiö, jonka 54 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla stipendejä sekä palkintoja alan kehittäjille.