Rakennustietosäätiö 50 vuotta

Rakennustietosäätiön toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamis-, kaavoitus- ja kiinteistönpitotapaa. RTS tuottaa ja hankkii rakennusalan tietoa ja levittää sitä. Se laatii tutkimusohjelmia ja rakennusohjeita, järjestää koulutustilaisuuksia ja ylläpitää neuvontaa. RTS:n toimintaa ohjaa sen hallitus yhdessä 56 taustaorganisaation kanssa.

Rakennustietosäätiön tutkimustoiminnan painopistealueita ovat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kehitystoiminta sisältää uusiin toiminta-alueisiin ja tuotteisiin tähtääviä projekteja sekä jatkuvaa nykyisten tuotteiden ja sisäisen toiminnan arviointi- ja kehitystyötä.

Rakennustietosäätiö omistaa kokonaan Rakennustieto Oy:n, joka tuottaa ensisijaisesti rakennusalan ammattilaisille suunnattuja rakennus- ja kiinteistönpitoalan tietotuotteita ja kustantaa rakennus- ja arkkitehtuurialan kirjoja sekä rakennusalan ammattilehtiä.

Pitkän yhteistyön tuloksena parempaa sisäilman laatua

Sisäilmastoluokitus on alun perin Sisäilmayhdistyksessä kehitetty uniikki, vapaaehtoinen suomalainen työkalu, jonka avulla asetetaan ja tavoitellaan määräystasoa parempaa sisäilmastoa. Sisäilmastoluokitusta käytetään laajasti julkisessa rakentamisessa, mikä johtuu suurelta osin siitä, että se on julkaistu RT-korttina. Sisäilmastoluokituksen päivittämisestä vastaa Rakennustiedossa PT17-toimikunta. Uusin päivitys Sisäilmastoluokitukseen julkaistiin 2018.

Yhteistyötä on tehty pitkään myös rakennusmateriaalien, kalusteiden ja ilmanvaihtotuotteiden M1-luokittelun tiimoilta tavoitteena edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja kalusteiden kehittämistä ja käyttöä.

– Sisäilmastoluokitus ja M1-luokitus ovat merkittävästi parantaneet sisäilman laatua Suomessa julkisessa rakentamisessa. M1-merkinnän yleistäminen on vähentänyt rakennusmateriaalipäästöjä myös asunnoissa, kommentoi Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola.

M1-luokitus on kehitetty alun perin osana Sisäilmastoluokitusta, ja mutta sitä on sen jälkeen kehitetty edelleen RTS:n johdolla, joka on myöntänyt M1-merkkiä luokituksen kriteerit täyttäville tuotteille vuodesta 1996 lähtien. Tällä hetkellä M1-merkki on myönnetty jo yli 6 000 tuotteelle tai tuoteryhmälle. Tällä hetkellä ollaan päivittämässä luokituksen testausprotokollaa ja muutenkin lisätään luokitukseen elementtejä, joilla pyritään vastaamaan taksonomian ja eri ympäristöluokitusten vaatimuksiin.

– M1-luokituksen nykykriteerien taso on hyvä, eikä tällä hetkellä nähdä tarpeelliseksi esimerkiksi tiukentaa raja-arvoja vain tiukentamisen ilosta. Maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu, joten myös rakennusmateriaalien päästöluokituksen täytyy kehittyä ajan mukana. Syyskuussa 2022 PT 17 hyväksyi ratkaisun, jonka avulla EU-taksonomiassa käytettävien sisäilmapäästökriteerien todentaminen on mahdollista jatkossa myös M1-luokitustodistuksella. M1-testausprotokollan päivityksellä puolestaan haluamme varmentaa sen yhteensopivuuden standardien kanssa sekä tarkentaa tiettyjen tuoteryhmien testaustapoja sekä tuoda protokollan piiriin tuoteryhmiä, joita ei siellä aikaisemmin ole huomioitu, kertoo M1-luokituspäällikkö Katri Leino.

Sisäilmayhdistys onnittelee 50-vuotiasta Rakennustietosäätiötä ja kiittää pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä.

Teksti: Anna Merikari