Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoja Terve talo -ohjekorttiehdotuksista viimeistään 31.12.2022

RTS 22:25 Terve talo. Uudisrakennushanke
RTS 22:26 Terve talo. Peruskorjaushanke
RTS 22:27 Terve talo. Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen
RTS 22:28 Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista

Terve talo Uudisrakennushanke sekä Terve talo Peruskorjaushanke -ehdotukset pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokitukseen ja ohjeistavat, kuinka Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Uudis- ja peruskorjaushanketta käsitteleviä -ehdotuksia täydentävät Terve talo Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen sekä Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista, joiden avulla pyritään varmistamaan, että Terve talo -hankkeeseen liittyvät tehtävät ja tarkastukset tulevat huomioutua, ja että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitellun sisäilmaolosuhteen saavuttamiseksi.

Ohje-ehdotuksien on tarkoitus korvata ohjekortit RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot.

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi.