Rakennustyömailla edellytetään jatkossa sääsuojausta

Rakennustyömaiden kosteudenhallintaa säädellään jatkossa asetuksella, jossa vaaditaan rakennusaikaista sääsuojausta. Tämän rakennusten kosteudenhallinnan kannalta tärkeän asian nosti esiin asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen avatessaan tämän vuoden Sisäilmastoseminaarin.

Ehdotus ei saanut kaikilta tahoilta varuksetonta kannatusta, vaan esimerkiksi betoniteollisuus piti sitä puurakentamisen suosimisena. Kustannuksia sääsuojaus tietenkin hieman aiheuttaa, mutta jo muutamankin kosteusvaurion välttäminen tuo rahat takaisin moninkertaisesti.

Ministeri Viitanen sanoi avauksessaan, että niin ympäristöministeriö, kuntien rakennusvalvonnat kuin viimeksi eduskuntakin kannanotossaan ovat kiinnittäneet huomiota rakennustyömaiden kosteudenhallintaan sekä sää- ja olosuhdesuojaukseen.

– On käsittämätöntä, että vieläkään tätä asiaa ei ole rakentamisessa saatu kuntoon kaikesta saatavilla olevasta tiedosta huolimatta. Suojausten poisjättämistä ei voi perustella edes kustannuksilla, koska yleisesti tiedetään että kustannukset alenevat lyhentyneinä työmaa-aikoina, ministeri Viitanen peräänkuulutti.

– Nyt, kun rakentamismääräyksiä ympäristöministeriössä uusitaan, olen linjannut, että rakennustöissä edellytetään jatkossa aina sää- ja olosuhdesuojausta. Asiaan liittyvä asetusluonnos on tarkoitus saada lausunnolle vielä vuoden loppupuolella, painotti ministeri Viitanen.

Ministeri korosti puheessaan myös koululaisten, opettajien ja koulun muun henkilökunnan oikeutta työskennellä terveissä tiloissa. Hän sanoi, että ongelmiin pitää puuttua ajoissa ja huolellisesti. Kun oppilaat, opettajat tai muut koulun työntekijät alkavat valittaa sisäilmasta ja kokevat saavansa siitä oireita, on oirekartoitus ja yleensä sitä seuraava rakennuksen kuntotutkimus tehtävä perinpohjaisesti. Selvityksessä on tärkeää käyttää ammattitaitoisia tekijöitä, eikä tinkiä selvityksen perusteellisuudesta.

Ministeri totesi, että kuntotutkijoina on syytä käyttää vain päteviä ammattilaisia, kuten rakennusterveysasiantuntijoita, ja myös itse korjaustyömaan työnjohdolta ja työmaan valvojilta tulisi edellyttää kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien ymmärtämistä. Ministeri myös vertasi sisäilmasto-ongelmien merkitystä rakennusten energiansäästöön ja totesi, ettei energiaa saa säästää ihmisten terveyden ja sisäilman laadun kustannuksella.