Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarin pääteemoina rakentamisen sääntelyn uudistukset ja digitalisaatio

Seminaari järjestettiin nyt jo 7. kerran, ja sen pääteemoina olivat tällä kertaa rakentamisen sääntelyn uudistukset ja digitalisaatio: aamupäivällä keskityttiin uudistuvaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja iltapäivällä kuultiin esityksiä digitalisaation vaikutuksista rakennusalaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Nyt käynnissä olevaa Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta esitteli tilaisuudessa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, joka kertoi lain kokeneen useita muutoksia sen voimaantulon jälkeen 1.1.2000. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti 2/3 lain runsaasta 200 pykälästä.

– Rakentamisen osa-alueeseen vaikuttava Euroopan Union yhteinen säädöskehitys on jatkuvaa, Martinkauppi muistutti. Uudistuvan lain toimivuudesta on tehty lukuisia selvityksiä, ja nyt tehtävän kokonaisuudistuksen on tarkoitus selkeyttää lakia.

Ympäristöministeriö on perustanut lain valmistelua varten Sidosryhmäfoorumin, jonka toiminnasta kertoi Aalto-yliopiston professori Ari Ekros. Foorumin avulla halutaan varmistaa monipuolinen vuorovaikutus ja laaja-alaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen uudistyön aikana. Sidosryhmän muodostavat etu- ja kansalaisjärjestöt, kunnat ja kuntayhtymät, maakuntien liitot, Suomen Kuntaliitto, valtionhallinto ja viranomaiset sekä yliopisto ja tutkimuslaitokset.

– Ryhmän toiminnasta on keskeistä kahdensuuntainen tiedonkulku parlamentaarisen seurantaryhmän sekä työryhmän ja sen jaostojen kanssa.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun menneessä. Lue uudistuksesta lisää täältä.

Digitalisaation kehitysaskeleita

Rakennusalan digitalisaation kehitysaskeleista ja tulevaisuuden suuntaviivoista kertoi Rakli ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi, joka totesi vuoden 2018 loppuun päättyneen Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeen, KIRA-digin, olleen vasta alku kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation vauhdittamiselle.

– KIRA-InnoHub-yhteistyö on jatkoa KIRA-digi-projektille, ja siinä on tavoitteena satsata rakentamisen laatuun: luoda toimialojen ylittävää yhteistyötä, edistää tiedon virtausta ja harmonisointia ja edesauttaa yritysten kansainvälistymistä rakentamalla yhteistyöverkosto koko maailman hubien kanssa sekä nostaa rakentamisen ja ylläpidon laatu ja tuottavuus kansainväliselle huipputasolle.

Lehto Group Oy:jn digijohtaja Tiina Talvitie puhui digitaalisesta transformaatiosta rakennusliikkeen näkökulmasta. Siinä ajatuksena ei ole pelkästään tuotteiden tai palveluiden muuttaminen digitaalisiksi, vaan kyse on koko yrityksen ajatusmaailman ja toimintamallin muuttamisesta – siitä, miten asioita voidaan tehdä liiketoimintalähtöisesti tehokkaammin digitalisaation tukemana.

– Kyse on kulttuurinmuutoksesta, jossa on tärkeää rakentaa luottamus uusiin toimintatapoihin. Siinä ihmisten valmentamisella ja jatkuvalla oppimisella on tärkeä roolia – viestintää unohtamatta.

 

Teksti ja kuvat: Anna Merikari