Rakentamisen mitoitussään tutkimustuloksia esitellään 31.5.

RAMI-hanke on keväällä 2021 käynnistynyt tutkimusprojekti, jossa on määritetty uudet mitoitusvuodet ja -olosuhteet rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa sekä huonetilojen kesäaikaista lämpötilaa ja jäähdytystehontarvetta varten. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat olleet Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen rahoittajana on ympäristöministeriö.

Seminaari järjestetään tiistaina 31.5. klo 9.00 – 12.00 Teamsillä. Etukäteisilmoittautumista ei vaadita. Tapahtuma taltioidaan ja taltiointi tulee vapaasti saataville tilaisuuden päätyttyä.

Yhteydenotot: Professori Juha Vinha, hankkeen vastuullinen johtaja, juha.vinha@tuni.fi ja Tohtorikoulutettava Anssi Laukkarinen, hankkeen projektipäällikkö, anssi.laukkarinen@tuni.fi

Lue lisää Terveet tilat -hankkeen sivulla.