RAKLIn klinikassa saatiin eväitä tulevaisuuden sairaalarakentamiseen

RAKLIn kehitystoiminta pohjautuu klinikkamalliin. Klinikoilla kehitetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa käytännön tapausten kautta. Työpajatyöskentelyyn kutsutaan mukaan hankkeen kannalta keskeiset tahot, jotka yhdessä etsivät parhaita ratkaisumalleja ja toteutusta. Näissä klinikoissa voidaan käsitellä esimerkiksi konkreettista hankintatapausta tai laajempaa konseptisuunnittelua.

Eräs merkittävä tällainen klinikka oli kevään aikana yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan -projektitoimiston ja OYS- Turvallinen ja Terveellinen Rakentaminen -projektin kanssa toteutettu kokonaisuus, jonka tavoitteena oli parantaa sekä rakentamisen aikaisen sairaalatoiminnan laatua että terveellisen ja turvallisen rakentamisen edellytyksiä. Mukana oli myös sisäilmaston laadun kehittämiseen liittyviä osioita. Hanketta johti projektipäällikkö Juho Kess, joka on osallistunut sisäilma-asioiden kehitystyöhön muun muassa RAKLI:n edustajana M 1 -luokitusta valvovassa RTS:n toimikunnassa.

– Kyseessä oli iso kokonaisuus, jossa tavoitteena oli saada aikaan sairaalarakentamisen ja kiinteistönpidon kehittämistä uudelle entistä paremmin toimivalle tasolle, projektipäällikkö Juho Kess RAKLI:sta kertoo.

Hän korostaa, että vastaavia hankekokonaisuuksia rakennuttamisen eri alueilta on RAKLI:lla menossa useita. Niiden tavoitteena on saada uusia, toimivia ja testattuja ratkaisuja kiinteistönomistajien käyttöön. Toimintojen kehittäminen edellyttää paljon uutta ja testattua tietoa.

Kess kertoo, että klinikkakokonaisuuteen kuului aloitus- ja lopetustyöpajojen lisäksi viisi teematyöpajaa, joissa käsiteltiin muun muassa sensoritiedon hyödyntämistä, ihmisten paikannusta ja sairaalarakennuksen käytön ohjausta. Klinikka oli suunnattu erityisesti sairaalan rakennuttajille, käyttäjille, suunnittelijoille sekä urakoitsijoille.

Yhteinen tietoalusta on tärkeä jo varhaisessa vaiheessa

– Tämä klinikka oli osa OYSin Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka tarkoituksena on uudistaa Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja peruskorjata kiinteistöjä vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita, kertoo Kess.

Klinikan avulla voidaan myös tukea sellaisten yrityskumppanuuksien syntymistä, jotka tarjoaisivat uutta teknologiaa ja sitä hyödyntäviä palveluja sairaalaan kehittämiseen.

Klinikan tulosseminaari pidettiin syyskuun alussa OYS:in TestLabissa. Tämä tarjosi tilat uusimpien teknologiaratkaisujen testaamiseen sekä mahdollisti ratkaisujen yhteistestauksen ennen käyttöönottoa. Klinikan tulosseminaarissa esittäytyi myös kaksi palveluntarjoajaa, joiden tuotteet ovat olleet testikäytössä TestLabissa. Toinen niistä, Valfi Human Analytics, hyödyntää turvakameratekniikkaa ja kasvojen tunnistuksella pystyy laskemaan ihmisvirtoja ja jopa tiloissa vallitsevia tunnetiloja.

Lisäksi tilaisuudessa kuultiin myös Air0 -yrityksen TestLabissa tekemästä sisäilmatutkimuksesta, joka osoitti eroavaisuuksia sisäilmassa muun muassa eri huoneiden kesken. Yrityksen ratkaisu smAIRt® -teknologia analysoi ja puhdistaa ilmaa samanaikaisesti. Näiden Valfi Human Analyticsin ja Air0:n lisäksi klinikka tarjosi mahdollisuuden isolle joukolle startup yrityksiä päästä kertomaan palveluistaan tilaajapuolelle.

Klinikan suosituksista eväitä kehittää maailman parasta sairaalaa

– Klinikkatyöskentelyn pohjalta nousi useita suosituksia, joita voidaan hyödyntää uuden sairaalan rakentamisessa. Erityisesti tärkeää on saada yhteinen tietoalusta käyttöön, Juho Kess painottaa.

Tietoalustan määrittely on tehtävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tiedon yhdistäminen ja analysointi eri ratkaisujen välillä on helpompaa.

– Oleellisena nähtiin myös tiedon tallentaminen tulevaisuutta varten, jotta dataa voidaan hyödyntää myöhemminkin. Osallistujat korostivat myös mahdollisuutta testata digitaalisia ratkaisujaan TestLabissa.

Klinikasta koostetaan syksyn aikana tulosraportti, joka jaetaan klinikan osallistujille ja se on myös nähtävillä RAKLIn nettisivuilla. Klinikkaan ja muihin klinikoihin liittyvää muuta materiaalia löydät RAKLIN nettisivuilta www.rakli.fi.

RAKLI ry on jo muutamia vuosikymmeniä koonnut yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattilaiset. Yhdistyksen jäsenet ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä sekä näiden ammattimaisia edustajia. Jäsenistö edustaa melko kattavasti Suomen rakennuttajakuntaa. Jäsentensä asiaa edistämään RAKLIlla on monenlaista toimintaa.

Esko Kukkonen