RALA Kuivaketju10-statusten myöntäminen alkaa – status on puolueeton osoitus kohteen kuivaketjun katkeamattomuudesta

Kuivaketju10 on toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennusprosessin eri vaiheissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakentamisen aikainen Kuivaketju10-status on uusi, Rakentamisen Laatu RALA ry:n kohteelle myöntämä puolueeton ja todennettu osoitus siitä, että sen rakentamisessa on noudatettu Kuivaketju10-toimintamallia systemaattisesti koko hankkeen ajan, tilaamisesta käyttöönottoon.

Kuivaketju10-toimintamallin systemaattisen noudattamisen ansiosta Kuivaketju10-status -kohteissa rakentamisen aikaisen kosteusvaurion riski on merkittävästi pienentynyt. Tällä on positiivinen vaikutus takuukorjausten määrään ja kohteen elinkaarikustannuksiin sekä valmiin kohteen terveellisyyteen.

Kuivaketju10-toimintamallissa kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Kymmenen keskeisimmän kosteusriskin hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

RALA myöntää Kuivaketju10-statuksen Kuivaketju10 -sähköiseen järjestelmään tehdyn todentamisen perusteella. Status voidaan myöntää vain hankkeelle, jonka rakentamisen aikana on hyödynnetty Kuivaketju10 -sähköistä järjestelmää. Aie hakea statusta pitää kirjata järjestelmään jo projektin perustamisvaiheessa.

Statusta voi hakea, kun projektin käyttöönottovaihe on dokumentoitu. Hakemuksen tekee tilaaja. Hakemuksen saavuttua RALAn asiantuntija arvioi kohteen Kuivaketju10-status -kriteeristöä vasten. Status evätään, jos kriteeristössä edellytetyt asiat eivät toteudu hankkeessa tai esitetty dokumentaatio on puutteellinen.

Kriteeristö on esitetty RALAn verkkosivuilla. Ensimmäistä versiota kriteeristöstä tullaan kehittämään edelleen käytännön kokemusten pohjalta.

Status myönnetään kerralla koko rakentamisen ajalle ja se on voimassa takuuajan (2 vuotta) päättymiseen asti. Kohteet, joille on myönnetty Kuivaketju10-status, julkaistaan RALAn verkkosivuilla ja niiden omistajalla on oikeus käyttää Kuivaketju10-status -merkkiä kohteen markkinoinnissa.