Riikka Holopaisesta Ympäristömerkinnän Oy toimitusjohtaja

Erilaisten tuotteiden ympäristövaikutusten selvittäminen alkaa tänään olla lähes jokaisen kuluttajan intressissä. Tähän tarjoavat apuaan useat tosin eri perusteilla tehdyt ympäristömerkit. Vanhimpia ja merkittävimpiä näistä merkeistä ovat Pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Niitä on tähän asti hoitanut Motiva Oy muiden energiatalouteen liittyvien tehtäviensä ohella. Mutta tänä kesänä on perustettu Motivan uusi tytäryhtiö Ympäristömerkintä Suomi Oy, joka jatkossa vastaa näiden merkkien hallinnoinnista.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hallinnointi siirtyi siis 1.7.2018 Motiva Oy:n uudelle tytäryhtiölle Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle. Kummankin merkin toiminta jatkuu ennallaan, eikä muutos aiheuta toimenpiteitä luvanhaltijoille. Merkkien kriteerit ja ulkoasu pysyvät ennallaan ja vain merkin myöntäjä organisaatio vaihtuu.

Uuden Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtajana aloitti elokuun puolivälissä tekniikan tohtori Riikka Holopainen.

Holopainen siirtyi Ympäristömerkintään VTT:ltä, jossa hän on työskennellyt tutkimustiimin päällikkönä sekä älykkäiden ja energiatehokkaiden rakennusten tutkimushankkeiden vetäjänä. Hän on monelle tuttu luennoitsija myös Sisäilmastoseminaareista.

Uudessa työssään Riikka Holopainen haluaa tuoda selkeästi esille Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin monet hyödyt niin kuluttajille, yrityksille kuin kaupungeille. Hän painottaa, että nämä ympäristömerkit takaavat pienemmän ympäristökuormituksen ohella myös sen, että tuote täyttää sille asetetut laadulliset kriteerit.

Holopaisen mielestä tarve luotettaville ympäristömerkeille on kasvamassa kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja kaupunkien hiilineutraalitavoitteiden myötä.

Kuluttajilla ja julkisilla hankinnoilla onkin keskeinen rooli ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvattamisessa.

Kahden teini-ikäisen äitinä hän kokee itse ympäristömerkit tärkeänä keinona vähentää päästöjä ja hidastaa ilmaston lämpenemistä. Mielenkiintoisen työn vastapainona hänen vapaa-aikansa kuluu perheen parissa sekä pelaamalla koripalloa ToPoLa Mamit-joukkueessa.

eu-ymparistomerkki.fi