Selvitysmies Lauri Tarasti päätyi samaan kuin ministeriö ehdotuksessaan

Selvitysmies, ministeri Lauri Tarasti luovutti selvityksensä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta tiistaina 26. tammikuuta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Asia siirtyy nyt muun SOTE –uudistuksen valmistelun myötä valtioneuvostolle.

Lauri Tarastin tehtävänä oli selvittää maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävien siirto sekä pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevassa aluehallintouudistuksessa. Tarasti antoi ministeri Vehviläiselle ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi asian jatkovalmistelusta. Selvitys ei koske sosiaali- ja terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä.

Maakunta, maakuntavaltuusto, -hallitus ja -virasto nimet käyttöön

Selvityksen lähtökohtana oli selkeä ja rakenteeltaan yhdenmukainen aluehallinto, jossa asiakaslähtöisyyttä pidetään tärkeänä. Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto. Siirtyvät tehtävät jaetaan laatunsa mukaan toisaalta valtiolle ja toisaalta maakunnille kuuluviin.
Maakuntavaltuustoilla ja maakuntahallituksilla on pääsääntöisesti samat tehtävät kaikissa maakunnissa. Sen sijaan maakuntavirastojen tehtävät ovat keskenään erilaisia, koska resursseja ja asiantuntemusta ei ole mahdollista jakaa kaikille 18 maakunnalle. Tehtäviä kootaan yhteen, viiteen, kahteentoista ja kahdeksaantoista maakuntaan pyrkien seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtäviä aluejakoja.

Suuri määrä tehtäviä siirretään maakuntiin

Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, jotka voivat osoittaa palvelujen tuottajiksi suuria kuntia, kaupunkiseutuja, yksityisiä tahoja tai järjestää palvelut itse. Erilaisten rahastojen hallintoa siirretään maakuntien päätösvaltaan. Myös rakennusvalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.
Maatalous- ja maaseutuhallinto yksinkertaistuu siirtämällä tehtävät kunnista ja ELY-keskuksista pääosin maakuntien hoidettavaksi. Myös kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät kootaan maakuntiin. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa nämä tehtävät itse. ELY-keskuksille kuuluvat ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyvät eräin poikkeuksin aluehallintovirastoille, mutta ympäristönsuojelulain uudistamista jatketaan mukaan lukien luvituksen ennakkoneuvottelumenettely. Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten lukumääräksi tulee kaksitoista. Pelastusasemat jatkavat nykyisellään. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tänäänkin perustuva pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava toteutetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Liikenteen tehtävien siirtoa ELY-keskuksista selvitetään liikennekaaren valmistelun yhteydessä ensi keväänä.

Aiheesta lisää

Ympäristöministeriö siirtäisi rakennusvalvonnan itsehallintoalueiden järjestettäväksi