Seurantaryhmä kirittää eduskunnan vaatimia toimenpiteitä

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa seurantaryhmän viemään eteenpäin eduskunnan viime toukokuussa hyväksymää 14 kohdan toimenpidelistaa rakennusten kosteus- ja homevaurio-ongelmien ratkaisemiseksi. Työryhmään on kutsuttu asiantuntijat kaikista aihepiirin vastuuministeriöistä ja sen toimikausi ulottuu vuoden 2015 loppuun asti.

Työryhmää luotsaava ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka pitää laaja-alaista yhteistyötä tärkeänä.

– Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eivät ole tulleet yhdessä yössä, eivätkä ne valitettavasti hetkessä myöskään katoa. On vaikutettava koko ketjuun ja se tapahtuu kunkin vastuutahon kautta. Oli hienoa, että kaikki lähtivät innolla mukaan tähän kokoonpanoon.

Ensi töikseen ryhmä kokosi eduskunnalle raportin jo tehdyistä toimista, osaksi hallituksen vuosikertomusta 2013. Ryhmän tehtävänä on myös ottaa kantaa valtion talousarvioesityksiin, jotka koskevat kannanottojen toteutukseen kohdennetun määrärahan käyttöä sekä varmistaa tiedonvaihto ministeriöiden välillä. Tiedonvaihto ongelmakohdista on tärkeää myös niihin haettavien ratkaisujen kannalta.

– Työlistalla on useita vaikeita asioita, joihin pitäisi löytää lääkkeet. Yksi keskeisiä on rakentamisen laatu, sen valvonta ja vastuiden jakautuminen niissä. Sopimusoikeudelliset asiat ovatkin keskusteluttaneet ryhmää vilkkaasti. Itselleni on ollut yllätys esimerkiksi se, että homealtistumista ei ole diagnosoitu sairaudeksi. Uskoisin, että tämäkin on yksi asia, joka nyt liikahtaa eteenpäin, Pokka sanoo.

Talkooväen työtä hän pitää erinomaisena ponnistuspohjana myös seurantaryhmän tehtävälle.

– Talkoiden puitteissa on saatu eri toimijat työskentelemään yhdessä ja tuotu hyödyllistä, käytännönläheistä tietoa kansalaisille.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
Varapuheenjohtaja: Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
• Antti T. Leinonen, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
• Tapio Kosunen, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
• Jari Keinänen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
• Sirkku Saarikoski, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
• Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
• Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö
• Juhani Pirinen, ohjelmapäällikkö, VN kosteus- ja hometalkoot, ympäristöministeriö
Sihteeristössä työskentelevät Arto Pekkala, Vesa Pekkola, Katja Outinen ja Päivi Lehto.