Sisäilmahaltuun -päivätyökeräys käynnistyy

Hengitysliitto järjestää tänä vuonna yhteistyössä Sisäilmayhdistyksen kanssa Sisäilma haltuun -päivätyökeräyksen, josta kertyneet varat käytetään kouluille suunnattujen, sisäilmatietoutta parantavien oppimateriaalien tuottamiseen.

Päivätyökeräys Sisäilma haltuun suunnataan pääsääntöisesti yläasteluokille. Keräysvaroilla tuotetaan kouluille oppiaineistoa, jonka avulla lasten on mahdollista oppia havainnoimaan tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Materiaali sisältää helposti omaksuttavaa ja monipuolista tietoa hyvän sisäilman syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sisäilmaongelmia on koulujen lisäksi muissakin rakennuksissa, myös kodeissa. Sisäilmayhdistyksen ja Hengitysliiton asiantuntijat vastaavat oppimateriaalien sisällöistä yhdessä opetusalan asiantuntijoiden kanssa.

Sisäilma haltuun–päivätyökeräyksen ohjeet ja muut yksityiskohdat löytyvät osoitteesta: www.sisäilmahaltuun.fi